Anasayfa Kimler Online
Go Back   Masalca > Genel Her Telden > Üniversite ve Öğrenci Bölümü > Açıköğretim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Açıköğretim Açıköğretim Eğitimi, Dersleri, Notları Bilgileri...GENEL İŞLETME (Çıkmış sorular ve Denemeler)

Üniversite ve Öğrenci Bölümü kategorisinde ve Açıköğretim forumunda bulunan GENEL İŞLETME (Çıkmış sorular ve Denemeler) konusunu görüntülemektesiniz.
GENEL İŞLETME (Çıkmış sorular ve Denemeler) AÖF İşletme Soruları 1) Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir? ... 
Seçenekler
  #6 (permalink)  
Alt 12-24-2008, 12:28
EKoL EKoL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart --->: GENEL İŞLETME (Çıkmış sorular ve Denemeler)

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


GENEL İŞLETME (Çıkmış sorular ve Denemeler)

AÖF İşletme Soruları


1) Ekonomik yaşamın ya da ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir?A) Üretim faktörlerinin sınırlı olmasıB) Doğal kaynaklarC) İnsanların gereksinme ve istekleriD) Kar elde etme isteğiE) Kaynakların insanlar arasında bölüşümü2) Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?A) Dayanıklı mallarB) Serbest mallarC) Üretim mallarıD) Dayanıksız mallarE) Tüketim malları3) Mal ve hizmet üretiminde kullanılacak yöntemleri belirleyen üretim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?A) GirişimciB) TeknolojiC) Doğal kaynaklarD) SermayeE) Emek4) Üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?A) VerimlilikB) EkonomiklikC) KarlılıkD) Teknik etkenlikE) Ekonomik etkenlik5) İşletmelerin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar alınmasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir?A) Denetim faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesiB) Pazara uygun mal üretilmesiC) Kalifiye personel istihdamına önem verilmesiD) Amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi6) Aşağıdakilerden hangisi işletmeler arası anlaşma nedenleri arasında yer almaz?A) Daha yüksek kar sağlamakB) Daha iyi olanaklara sahip olmakC) Pazarlara daha çok egemen olmakD) Rakip işletmelerdeki iyi personeli transfer etmekE) Tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri işleri ortaklaşa gerçekleştirmek7) İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?A) Hukuksal yapıB) Üretim araçlarının mülkiyetiC) Ulusal kökenD) Üretilen mal ve hizmet çeşidiE) İşletmeler arası anlaşmalarİşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi aşağıdaki işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır?A) Uzun dönemli büyümeB) Toplumsal sorumlulukC) Çalışanlara uygun ücret vermeD) Nitelikli mal sunmaE) Topluma hizmet9) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kuruluş kararı sürecinde yer alan aşamalardan biri değildir?A) Yapılabilirlik raporunun değerlendirilmesi ve yatırım kararının verilmesiB) Yapılabilirlik projesinin gerçekleştirilmesiC) İşgücünün belirlenmesiD) Yatırım düşüncesinin oluşmasıE) Üretime geçilmesi10) İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?A) Finansal araştırmaB) Örgütsel araştırmaC) Ekonomik araştırmaD) Teknik araştırmaE) Yasal araştırma11) İşletmeye geçiş aşaması için hazırlık yapılan ve büyük miktarda değişmez giderlere katlanılan kuruluş aşaması aşağıdakilerden hangisidir?A) Projenin uygulanmasıB) Ekonomik araştırmalarC) Örgütsel araştırmalarD) Yasal araştırmalarE) Teknik araştırmalar12) Değirmenler ve biçki atölyeleri aşağıdaki kuruluş yeri etkenlerinden hangisine bağlı olarak kurulurlar?A) İşgücüB) HammaddeC) Enerji ve yakıtD) Pazara yakınlıkE) Ulaştırma13) Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Pazara yakınlıkB) Özendirme önlemleriC) İşgücüD) UlaştırmaE) Hammadde14) Üretim sınırlamasına giderek fiyatın belli bir seviyenin altına düşmemesinin sağlandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?A) KonsernB) Bölge karteliC) Fiyat karteliD) TröstE) Miktar karteli15) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyümenin finansal nedenlerinden biri değildir?A) Rekabette finansal üstünlük sağlanmasıB) Üretim hacminin arttırılmasıC) Karın arttırılmasıD) Kredi kurumlarında ve borsada prim sağlanmasıE) Fonların kullanımında etkinlik sağlanması16) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyüme biçiminin kararlaştırılmasında dikkate alınması gereken konulardan biri değildir
E) Rakiplerin sayısı

17) İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir?A) HükümetB) MüşterilerC) ToptancılarD) Girdi verenlerE) Çalışanlar1 Harcamalarda sahtecilik yapmak, zimmet ve hırsızlık işletmelerde etik açıdan sorgulanacak davranışlardan hangisinin kapsamında yer alır?A) Görevde hatalı davranışB) Görevi kişisel çıkarlar için kullanmaC) Denetim dışı davranışD) Görevi kötüye kullanmaE) Görevi bilinçle sürekli kötüye kullanma19) Aşağıdakilerden hangisi etik konuların sınıflandırılmasında yer almaz?A) Yasal düzenlemelerB) Örgütsel ilişkilerC) İçtenlik ve doğruluktan sapmaD) İletişimE) Çıkar çatışmaları20) Endüstri casusluğu gibi etik olmayan konularda ekonomik bilgiyi sağlamayı kabul etmemek etik norm ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?A) İşletme çalışanları ile ilgili ilkelerB) Müşterilerle ilgili ilkelerC) Girdi sağlayanlarla ilgili ilkelerD) Toplumla ilgili ilkelerE) Rakiplerle ilgili ilkeler21) Başkaları aracılığı ile iş görmek ve amaçlara ulaşmak olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?A) MuhasebeB) İnsan kaynaklarıC) PazarlamaD) YönetimE) Finans22) Yöneticilerde bulunması gereken, insanları içten gelen bir istekle çalışmaya ikna edebilme ve grup olarak amaçların gerçekleştirilebilmesinde işbirliği yapmalarını sağlama yeteneğine ne ad verilir?A) Karar verme yeteneğiB) Teknik yetenekC) Politika oluşturma yeteneğiD) Kavramsal yetenekE) Beşeri ilişkiler yeteneği23) Üretim artışını amaçlayan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?A) Yönetim süreci yaklaşımıB) Bilimsel yönetim yaklaşımıC) Bürokrasi yaklaşımıD) Sistem yaklaşımıE) Durumsallık yaklaşımı24) Mevcut yapı ile insan davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen, insanı anlamaya çalışarak yeteneklerinden yararlanmayı amaç edinen yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?A) Durumsallık yaklaşımıB) Modern yönetim yaklaşımıC) Neo – klasik yönetim yaklaşımıD) Klasik yönetim yaklaşımıE) Sistem yaklaşımı25) Öncelikle işletmenin genel amaçlarının belirlendiği planlama süreci aşağıdakilerden hangisidir?A) Sürekli planlarB) Tek kullanımlı planlarC) Stratejik planlarD) Eylemsel planlarE) Taktik planlar26) Taktik planların yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla, organizasyonun alt kademe yöneticileri tarafından hazırlanan planlara ne ad verilir?A) Stratejik planlarB) Eylemsel planlarC) Kısa süreli planlarD) Taktik planlarE) Orta süreli planlar27) Bireyin potansiyel yeteneklerinin farkına varması, yaratıcı olabilmek için kendisini sürekli bir gelişmeye tabi tutması ile ilgili gereksinmeye ne ad verilir?A) Kendini gerçekleştirmeB) SaygınlıkC) SosyalD) FizyolojikE) Güvenlik2 Güç sahibi olduğu kabul edilen kişinin, etkileyebildiği kişilerin toplamına ne ad verilir?A) Güç yeteneğiB) Güç konusuC) Güç türüD) Güç alanıE) Güç kaynakları29) Üst konumdaki yöneticilerle ast konumundaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?A) Dikey iletişimB) Yatay iletişimC) Çapraz iletişimD) DedikoduE) Olasılık zinciri30) Yöneticilerin astlarından bir şey yapmalarını istemek ve onları yönlendirmek hakkına ne ad verilir?A) GörevB) YetkiC) LiderlikD) StatüE) Güç31) İnsan kaynakları yöneticisinin uzman olduğu toplu sözleşme konusunda genel müdüre görüş ve önerilerini aktarması hangi yetki türünün kapsamına girer?A) KurmayB) KomutaC) DikeyD) İşlevselE) Yatay32) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?A) Endüstriyel ilişkilerB) İş güvenliği ve işçi sağlığıC) İşgücü planlamaD) Kalite kontrolE) Eğitim ve geliştirme33) İşletmelerde başarılı ve başarısız personeli birbirinden ayırmak için yapılan çalışmaya ne ad verilir?A) İş değerlemeB) ÖlçümlemeC) Performans değerlemeD) BoylandırmaE) Nitelik değerleme34) Teorik bilgiler öğretmek ve personelin düşünsel yeteneklerini geliştirmek amacıyla uygulanan eğitim yöntemlerine ne ad verilir?A) Uygulamalı eğitim yöntemleriB) Düşünsel eğitim yöntemleriC) İşbaşı eğitim yöntemleriD) İşdışı eğitim yöntemleriE) Fiziksel eğitim yöntemleri35) A işletmesinin 2003 yılı personel dönüşüm oranı % 12 ise, bu oranın doğru yorumu aşağıdakilerden hangisidir?A) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si çeşitli nedenlerle işten ayrılmıştır.B) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten ayrılmış yerine yenileri alınmıştır.C) İlgili yılda toplam 120 kişi işten ayrılmıştır.D) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmıştır.E) İlgili yılda her yüz kişiden 12’ si işten atılmış yerine yenileri alınmıştır.36) Bir işletmede oryantasyon programı kimlere uygulanır?A) Genç personeleB) Yaşlı personeleC) Deneyimsiz personeleD) İşe yeni alınan personeleE) Verimsiz personele

_________________


1. C

2. B

3. B

4. A

5. D

6. C

7. B

8. B

9. C

10. D

11. A

12. C

13. E

14. C

15. B

16. E

17. E

18. C

19. A

20. E

21. D

22. E

23. B

24. C

25. C

26. B

27. A

28. D

29. A

30. B

31. A

32. D

33. C

34. D

35. A

36. D

__________________


"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #7 (permalink)  
Alt 12-24-2008, 12:28
EKoL EKoL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart --->: GENEL İŞLETME (Çıkmış sorular ve Denemeler)

------------------------GENEL İŞLETME (vize)-------------------------

1-Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden birisidir ?
cevap :girişimci
2-ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin hareket noktası aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :insanların gereksinimleri ve ihtiyaçları
3-üretimi için hiçbir çaba ,örgütlenme gerekmeyen doğada hazır bulunan mal aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :serbest mal
4-üretim sonucu elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir ?
cevap :verimlilik
5-aşağıdakilerden hangisi işin amaçlarına mülkiyetlerine göre sınıflandırılmasında yer alan gruplardan biridir ?
cevap :kamu sektörü
6-işletmenin başarılı olmasında ve sağlıklı kararlar almasında temel koşul aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :amaçların net ve gerçekçi olarak belirlenmesi
7- aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçların arasına girmez ?
cevap :tüketiciyi eğitme
8-işletmeyi kuşatan ve işletmeyi doğrudan ve dolaylı ilişkisi olan insan kümelerinin demografik ve kültürel özellikleri hangi çevreyi belirler ?
cevap :toplumsal çevre
9-büyük yerleşim merkezlerinin çevresinde kurulan, orta-büyük çaplı işletmelerin toplandığı bölge ?
cevap rganize sanayi bölgesi
10-satış sonrası servis işlerini yürüten işletmeler kuruluş yerini belirlerken dikkat etmeleri gereken en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap azara yakınlık
11-işletme kullanacağı teknolojilerin belirlenmesinde temel olan araştırma aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :teknolojik araştırma
12-işletmeler kuruluş yerlerini seçerken iş gücü ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine önem vermez ?
cevap :çalışanların aile yapıları
13-işletme büyüklüğü ile ilgili olarak verilecek kararda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz ?
cevap :biçimsel olmayan yapı
14- aşağıdakilerden hangisi ürün farklılaştırma çabaları arasında yer almaz ?
cevap romosyon kampanyası yapmak
15-işletme daha önce satın aldığı girdileri kendisinin üretmeye başlaması hangi büyümedir ?
cevap :geriye doğru dikey büyüme
16-işletmelerin hem hukuki hem de iktisadi bağımsızlıklarını kaybettikleri birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :tröst
17-insancıl değerler ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi çabasına ne ad verilir ?
cevap :işletme etiği
18- aşağıdakilerden hangisi etik konularının sınıflandırılmasında yer almaz ?
cevap :yasal düzenlemeler
19-endüstri casusluğu gibi etik olmayan konularda bilgi sağlamayı kabul etmemek hangi etik norm ilkesi kapsamındadır ?
cevap :rakiplerle ile ilgili ilkeler
20- işletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :müşteriler
21- uzmanlık ve yetenek hesabına göre seçilen kişilerin oluşturduğu yönetim türü aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap rofesyonel yönetim
22-max weber’in öncülüğünü yaptığı yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :bürokrasi yaklaşımı
23-işbirliği içerisindeki insanların ortak amaçları gerçekleştirmek üzere yapacağı faaliyetlerin düzenlenmesi süreci aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :yönetim
24-bir yöneticinin işletmenin bütününe yönelik politika ve strateji geliştirme yeteneği aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :kavramsal yetenek
25- aşağıdakilerden hangisi denetim işlevinde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz ?
cevap :zaman esnekliğinin olmaması
26-kaynaktan alıcıya gönderilen ve iki taraf arasında ortak anlayış zemini yaratan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :ileti
27-işletme stratejisinin kısımlara ayrılarak uygulanmasını gerekli kılan plan türü aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :taktik planlar
28-güç sahibi olduğu kabul edilen kişinin etkileyebildiği kişilerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :güç alanı
29-kullanana yaptırım hakkı vermeyen ancak işletmenin diğer yöneticilerine görüş ve önerilerde buluna hakkı tanıyan yetki aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :kurmay yetki
30-niteliksiz işgücünün yoğun olduğu işletmelerde çalışanlar için önem taşıyan gereksinim aşağıdakilerden hangisidir ?
cevap :güvenlik
31- aşağıdakilerden hangisi insan hakları bölümünün alt birimlerinden biri olamaz ?
cevap :kalite kontrol
32- aşağıdakilerden hangisi insan hakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden değildir ?
cevap:iş yükü
33-geçmişteki bilgilerden yararlanarak gelecekteki iş gücü hakkında tahmin yapılmasına ne ad verilir ?
cevap :ileriye dönük kestirim
34-gereken sayıda ve nitelikte işgücünü istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma çabalarına ne ad verilir ?
cevap :insan kaynakları planlanması
35- aşağıdakilerden hangisi işbaşında eğitim yönteminin personel sağladığı yararlardan biri değildir ?
cevap :eğitimin pedagojik yöntemleri bilen uzmanlar tarafından yapılabilmesi
36- aşağıdakilerden hangisi personelin performans değerleme bilgilerinin kullanım alanlarından bir değildir ?
cevap :ürünün satışının yapıldığı pazar payını artırmak

Aöf Genel isletme 2008 Ara ( Vize ) Sinavlari Sorulari ve Cevaplari
1. Belirli bir isi en ucuz yoldan yerine getirmek yada belirli bir çiktiyi elden gelen en düsük girdi ile saglamaya ne ad verilir.
C: Teknik etkenlik

2. Asagidakilerden hangisi isletmelerin özel amaçlari içine girmez?
E: Tüketiciyi egitme

3. Asagidakilerden hangisi pazarlama isletmesinde yer alan temel islevlerden biri degildir?
C: Üretim

4. Çimento, seker ve kagit üreten isletmeler genellikle hangi kurulus yeri etkenine önem verirler?
D: Enerji ve yakit

5. Asagidakilerden hangisi özel girisim sisteminde bulunan temel unsurlardan biri degildir?
E: Üretim ve dagitim kararlari devlet tarafindan alinir. Üretim faktörlerinin tümü veya büyük bir kismi devlet denetimindedir.

6. Bir özel girisimcinin yapacagi yatirima temel olusturacak ön projelerin degerlendirilmesinde ana ölçüt asagidakilerden hangisidir?
D: Girisimcinin saglayacagi kar

7. Talep ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlistir?
A: Bir arabaya karsi varlikli bir kisinin duydugu gereksinme ve yeterli ödeme gücü, o kisinin bu konuda ödeme istegi olmasa da talebi olusturur.

8. Asagidakilerden hangisi isletmeler için gelisme ve büyüme göstergesidir?
E: Kar

9. Verimlilik kavraminin oran olarak gösterimi asagidakilerden hangisidir?
A: Girdi / Çikti

10. Asagidakilerden hangisi endüstri isletmeleri kapsaminda yer alir?
D: Fabrikasyon sistem uygulayan isletmeler

11. Isletmenin daha önce satin aldigi girdileri kendisinin üretmeye baslamasi ile saglanan büyümeye ne ad verilir?
E: Geriye dogru dikey büyüme

12. Asagidakilerden hangisi ürün farklilastirma çalismalari arasinda yer almaz?
A: Promosyon kampanyasi yapmak.

13. Kesin yatirim karari alinmadan önce girisimcinin yapmayi düsündügü üretim ve sermaye yatirimi ile ilgili ekonomik, teknolojik ve finansal sorunlarla, kurulus yeri sorunlarini çözmek için ayrintili ve kesin arastirmalara girismeksizin gerekli bütün bilgilerin sistemli bir sekilde elde edilmesine ne ad verilir?
B: Yapilabilirlik arastirmasi

14. Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçeklestirilmesini saglayan degiskenlere ne ad verilir?
A: Etik

15. Isletme büyüklügü ile ilgili olarak verilecek kararda asagidakilerden hangisi dikkate alinmaz?
E: Biçimsel olmayan yapi

16. Asagidakilerden hangisi isletmeleri büyümeye zorlayan nedenlerden biri degildir?
A: Bireysel iliskiler

17. Asagidakilerden hangisi ana etik sorunlara yol açan konular arasinda yer almaz?
B: Üretim iliskileri

18. Yönetimi bazen emir verme, hükmetme ve otorite iliskilerini kapsayan, bazen de otoriteyi ele geçirme yolu olarak tanimlayan bilim dali asagidakilerden hangisidir?
D: Siyaset bilimi

19. Asagidakilerden hangisi isletmelerin kurulus karari sürecinde yer alan asamalardan biri degildir?
E: Isgücünün belirlenmesi

20. Asagidakilerden hangisi isletmelerin çalisanlari motive etmede dikkate almasi gereken ilkeler kapsaminda degerlendirilemez?
D: Otoriter yönetime önem vermek.

21. Toplumun istedigi ve gereksindigi mal ve hizmetleri isletmenin sürekliligini saglayacak ve yatirimcilara karsi sorumluluklarini yerine getirecek bir fiyatla üretmek isletmelerin hangi sorumluluguna girer?
C: Ekonomik sorumluluguna

22. Amaçlarin ve bu amaçlara ulasmak için uygun yöntemlerin belirlendigi sürece ne ad verilir?
A: Planlama

23. Bir yöneticinin isletmenin bütününe yönelik politika ve stratejiler gelistirme yetenegine ne ad verilir?
C: Kavramsal yetenek

24. Isbirliginde bulunan bir grubun faaliyetlerini ortak amaçlar dogrultusunda sürdürme sürecine ne ad verilir?
C: Yönetim

25.Örgütün zaman içindeki büyüme ve gelisimini etkileyen konularla ilgi planlara ne ad verilir?
E: Stratejik planlar

26. Asagidakilerden hangisi isletmede insan kaynaklari bölümünün çözmesi gereken sorunlar arasinda yer almaz?
A: Tüketici ihtiyaçlarinin olumsuz degisimi

27. Asagidakilerden hangisi Herzberg’in çift faktör teorisine göre güdüleyici faktörlerden biridir?
D: Is basarma

28. Isgörenin isteki basarisini saglayan ve bir dizi ifade içinden o isgören için uygun olanlari isaretlenmesi yoluyla gerçeklestirilen bireysel degerleme yöntemi asagidakilerden hangisidir?
B: Kontrol listesi yönetimi

29. Asagidakilerden hangisi insan kaynaklari bölümünün alt birimlerinden biri olamaz?
A: Kalite kontrol

30. Zaman etüdü çalismalariyla bir isçinin bir isi en kisa zamanda nasil yapabileceginin belirlendigi ve eldeki mevcut araçlarla ne kadar isçiye ihtiyaç duyulacaginin ilk kez arastirildigi yönetim yaklasimi asagidakilerden hangisidir?
B: Bilimsel yönetim teorisi

31. Insan kaynaklari yönetiminin ana konusunu olusturan üretim faktörü asagidakilerden hangisidir?
D: Emek

32.Isletmelerde basarili ve basarisiz personeli birbirinden ayirmak için yapilan çalismaya ne ad verilir?
B: Performans degerleme

33. Asagidakilerden hangisi ise alistirma programinda yer almasi gereken konulardan biri degildir?
C: Referans kontrolü

34. A isletmesinin 2003 yili personel dönüsüm orani %12 ise, bu oranin dogru yorumu asagidakilerden hangisidir?
B: Ilgili yilda her yüz kisiden &12’si çesitli nedenlerle isten ayrilmistir.

35. Insanlarin faaliyetlerinin ve çabalarinin devamini saglayarak, onlari harekete geçiren uygulamalarin toplamina ne ad verilir?
D: Güdüleme

36. Asagidakilerden hangisi insan kaynaklari yönetimini etkileyen dis cevre faktörlerinden biri degildir?
D: Is yükü

__________________

The Following User Says Thank You to EKoL For This Useful Post:
mbk397 (07-10-2009)
CevaplaBu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Submit Thread to Bu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Seçenekler


Benzer Konular
İşletme Bölümü Tüm Sınıfların Çıkmış Sınav Soruları 2003-2010 Ara Sınavı Çıkmış Soruları(2003-2010) 1.Sınıf:http://hotfile.com/dl/86874197/284f98a/1.sinif_isletme_ara_2003_2010.html...
Aof 2008-2009 Çıkmış Sorular ve Cevapları Tüm Dersler Tüm Sınıflar 04-05 Nisan 2009 tarihlerinde yapılan AÖF (Açıköğretim Fakültesi) Sınavı soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi web sitesinde yayınlandı. Sınav...
Kpss Çıkmış Sorular (1999-2001-2002-2003-2004-2005) İçerikte eğitim bilimleri, genel yetenek, genel kültür soruları mevcut umarım KPSS ye çalışan arkadaşların işine yarar.. ...
KPSS matematik modüler aritmetik çıkmış sorular <video> http://video.google.com/videoplay?docid=-4351658568680225831&hl=tr
2. Sınıf Aöf Sınav Soruları Bölümü - Daha Evvelki Sınavlarda Çıkmış Sorular.... Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi 2006 Bütünleme soruları Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi 2006 bütünleme 1-birinci dünya savaşı sırasında...

  Son Konular
2017 Yılı Psd Türkçe takvimi...
Arkadaşlar 2017 Takvimini Photoshop proğramında kendim hazırladım.Resimlerde görüldüğü gibi her bir layer diğerlerinden bağım...   Photoshop Dersleri 
Atatürk Olmasaydı...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
5 Haslet Zikri...
5 Haslet Zikri https://www.youtube.com/watch?v=-WoduLc7XsI...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Askerimiz için dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Kardeşler bildiğiniz üzere ordumuz şerefli bir gaza içerisind...   Namaz Ve Dualar 
Atatürk'ün Çocukluk Anıları...
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK ANISI: ELBİSE KAVGASI Çocukluğumda yaşadığım anılardan biri de Makbule ile Naciye arasındaki elbise ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Atatürk'ün İlkokul Anıları...
MUSTAFA OKULA BAŞLIYOR Mustafa okula başlayacaktı. Babası Ali Rıza Bey oğlunun laik eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Bilgisayar başında para kazanma...
SELAM ARKADAŞLAR SİTEDE ÇOK ESKİYİM ESKILER TANIR BENI BILGISAYAR BASINDA HAFTALIK 100 TL KAZANMA FIRSATI VEREN BIR OYUN 10...   Sohbet ve Muhabbet Bölümü 
Mehdilik Konusu ve Gaybe İman...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Aşura Günümüz Mübarek Olsun...
Aşura Günümüz Mübarek Olsun. 0jdafn-ZLKQ...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Suriyedeki Mazlumlar için Dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Namaz Ve Dualar 

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:10.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content’s copyrights in our page,please click here to contact us.
DMCA.com