Anasayfa Kimler Online
Go Back   Masalca > Genel Her Telden > Üniversite ve Öğrenci Bölümü > Açıköğretim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Açıköğretim Açıköğretim Eğitimi, Dersleri, Notları Bilgileri...Türk Dili Final Soruları ve Cevapları

Üniversite ve Öğrenci Bölümü kategorisinde ve Açıköğretim forumunda bulunan Türk Dili Final Soruları ve Cevapları konusunu görüntülemektesiniz.
Türk Dili Final Soruları ve Cevapları 1 I Çir-Tibet Dilleri II Kafkas Dillen III. Bantu Dilleri IV Hami-Sami Dilleri Afrika'nın ... 
Seçenekler
  #1 (permalink)  
Alt 05-14-2010, 23:10
ziki ziki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart Türk Dili Final Soruları ve Cevapları

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Türk Dili Final Soruları ve Cevapları

1 I Çir-Tibet Dilleri
II Kafkas Dillen
III. Bantu Dilleri
IV Hami-Sami Dilleri

Afrika'nın güney ve orta kısımlarında konuşulan dilleryukarıdakilerden hangileridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) III ve IV
E) I II ve IV

2. Aşağıdakilerden hangisi yalınlayan dillere örnektir?

A) Ermenice
B) Yunanca
C) Hintçe
D) Çince
E) Arapça

3. Güneş-Dil Kuramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Dil insanların bir arada çalışırken vücut hareketlerinİr refleks seslemelerinder doğmuştur.
B) Bütün dillerin kaynağı Sümercedir
C) Dil insanlanr. duygularının etkisiyle çıkardıkları ünlemlerir çeşitli kavramların karşılamak üzere sözcüklere dönüşmesiyle oluşmuştur.
D) Dilin doğuşu sesin mimiklere ve estlere bağlıdır.
E) Bütün dİl öğeleri yansımalardan oluşmuştur.

4. Ortak Türk dilinden ilk koptuğu için diğerlerinden daha zor anlaşılan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaçay-Balkar Türkçeleri
B) Başkırt Türkçesi
C) Kumuk Türkçesi
D) Halaç Türkçesi
E) Çuvaş Türkçesi

5. Aşağıdaki Türk lehçelerinin hangisinde %50 civarında Moğolcadan alıntı sözcük bulunur?

A) Yakut Türkçesi
B) Başkırt Türkçesi
C) Gagauz Türkçesi
D) Kumuk Türkçesi
E) Nogay Türkçesi

6. Aşağıdaki deyimlerden hangisi "çok Öfkelenmek" anlamı içermektedir?

A) Gözü süzülmek
B) Gözü dönmek
C) Gözü buğulanmak
D) Gözü parlamak
E) Gözü sulanmak

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde eylemden isim yapan ek kullanılmıştır?

A) Eşim seyahat etmeyi bender. çok sever.
B) İşçi kazmayı aldı toprağı kazmaya başladı.
C) Biraz kıyma olsa akşama dolma yapardım.
D) Bu okula girmesinin en önemli nedeni şiirdi.
E) Çocukları çok sevdiğini biliyorum.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre basit anlamına göre olumludur?

A) Ona buna el açmak çok ağrına gidiyordu.
B) İşe bir başlasa sonunu getirir.
C) Bu işe girmek istiyorsan şu formu doldurmalısın.
D) Bugüne kadar o çocuk düzensiz değilci
E) Arzu ödevlerini bitirmiş değil.

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlIşI vardır?

A) Bizler Atatürkün eserlerinin yılmaz bekçileriyiz.
B) İnsan Karadenizin güzelliklerini nasıl unutur?
C) Avrupa'da bir ya da İkİ ay kalıp dönecekler
D) Ne olur ben de geleyim.
E) Yazarın o kitabımda okudum.

10. Eli yanmayan bir insan sıcaklığı ( ) ayağı taşa çarpmayan acıyı ( ) güneşin batışını görmeyen karanlığı nerden bilsin ( ) Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) () () (.)
B) ( ( (.)
C) (.) ( (!)
D) ( () (!)
E) (.) () (...)


11. 'Bütün bunları niçin yaptım biliyor musun? Çünkü o arabayı almak İstediğim için.*
I II III IV V
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı
bozulmaz?

A) I B) II C) III D) IV E) V

12. "öyküde kişilerin karşılaştığı kimi tehlikeli durumlar merakımızı kamçılayacak bir biçimde sergileniyor."

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu nasıl düzeltilir?

A) "bir biçimde" sözcükleri çıkarılarak
B) "sergileniyor" sözcüğü yerine "anlatılıyor" getirilerek
C) "kim" sözcüğü çıkarılarak
D) "Öyküde" sözcüğü yerine "hikâyede" getirilerek
E) "kamçılayacak" sözcüğü çıkarılarak

13. 'Bu yüzden okumayı ve yazmayı seven ne kadar öğrenciler varsa bu derslere İlgi gösterir ve çalışmalara katılırdı."Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ozne-yüklem uyumsuzluğu
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Nesne ek***liği
D) Tamlama yanlışlığı
E) Noktalama yanlışlığı

14. 'Yorumcular ne yapıyorlarss sizin de onu yapmanızı istiyorum ancsk kendi bilgilerinizir yetmediği yerce yorumcuların bilgilerinden ve görüşlerinden yararlanın. Onların açıklamaları hiçbir zaman sizin malınız olamaz kolayca aklınızdan çıkabilir. Buna karşılık sizin gördükleriniz kendi zihninizden doğmuştur ve sizde kalır. Onlan; konuşurken danışırken çekişirken tartışırken aramadan bulursunuz.'
Bu parçada yazarın asıl vurgulamak istediği düşünce aşağıdakîlerden hangisidir?

A) Başkalarının yorumları bilgisiz insanlan kolay etkiler.
B) Değerlencirme yapmak uzmanlık işidir.
C) İnsanlar yorumcuların bilgilerine tamamen güvenmelidir.
D) Bilginin kalıcı olması İçin başkalarının yorumlarından yararlanılmalıdır.
E) İnsanlardeğerlencirme yaparken mecbur kalmadıkça başkalannın görüşüne başvurmamalıdır.

15. ' Yazarın yeni eserini okuyup bitirince Geothe'nir bir sözünü anımsadım: 'Yeşil hayat ağacı karşısında bir nazariye kül rengi kalır. Yazarın öykülerinde de bir kül renklilik var Öğrenciyken bazı güzel çiçekleri defterlerimizin kitaplarımızın sayfalan arasında kuruturduk. Yazar da bu eserinde insar gerçeğini toplum gerçeğini kurutuyor.
Bu parçada sözü edilen yazarın eserindeki hangi özellik eleştirilmektedir?

A) Yaşamın canlılığını yansıtmaması
B) Dilinin kuru ve sıkıcı olması
C) Hayalci bir anlatıma yer vermesi
D) Çok kurumsal konulara değinmesi
E) Kahramanlarını gerçek yaşamdan seçmemesi

16. "Yarbaşına geldi. Oltu Çayı'nın şırıltısına kulak vere. Sanki ötelerden bir şeyler fısıldıyordu kulağına bu su. Kim bilir kaç kişi bu yarın başından seyretmiştir onu. Zaman gibi ardı arkası kesilmeyen bir akıştı suyun akışı. Tek farkı zamanın akışının gözlenememesiydİ. Sonra uzaktan geçen arabalara baktı. Yerleri ve yarları birbirine bağlayan yollar. 'Ne yapıyorsun?' diyen bir sesle irkildi. İnce yumuşak dost bir sesti. Hatice'ydi yanına gelen. Hiç. dalıp gitmişim şurada.' dedi."
Bu parçada aşağıdaki anlatım yollarından hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklama
B) Karşılaştırma
C) Tanımlama
D) Öykuleme
E) Tartışma

17. Aşağıdakilerden hangisi lirik şiirin özelliklerinden biridir?

A) Bir düşünceyi açıklamak ya da belli bir konuda öğüt vermek amacıyla yazılması
B) Aşk ölüm ayrılık acısı özlem gibi bireysel ya da toplumca yaşanan mutluluk felaket vb. temaları işlemesi
C) Bir düşünceyi bir durumu açık ya da kapalı biçimde yermesi
D) Kahramanlık ve yurt sevgisi gibi temaları işlemesi
E) Kırları çobanların yaşamını aşklarınısevinçlerini anlatması

18. Bellekte yerleşmiş olan izlenimlere dayanılarak geçmişte yaşanmış olayların anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir?

A) Öykü
B) Mektup
C) Fıkra
D) Gezi
E) Anı

19. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Dilekçenin sunulacağı makamın acının açık ve doğru yazılması
B) Sağ üst köşeye ya da imzanın öncesinde tarih yazılması
C) Sağ alt köşeye adres yazılması
D) Gelişme bölümünce çileğin isteğin açıkça ortaya konmas:
E) Sağ alt köşeye imza atılması ve altına da ad ve soyadın yazılması

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Türkçenin yapısına uvmavan söyleyişbozukluğu vardır?

A) Yalan söylemeyi huy edinmişti.
B) Onu evde de bulamayınca çok merak ettik.
C) Sınıfla önce fısıldaşmalar sonra gülüşmeler başladı.
D) Anahtarımı bulamayınca birden panik oldum.
E) Temizlik güzel sevgisi olan yerde barınır.
Cevaplar


Cevaplar ;

1. B 2. D 3. B 4. E 5. A 6. B 7. C 8. D 9. E 10. A 11. C 12. B 13. A 14. E 15. A 16. D 17. B 18. E 19. C 20. D

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2 (permalink)  
Alt 05-14-2010, 23:11
ziki ziki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart

1. Aşağıdakilerden hangisi yapısal özellikler açısından bir dil grubunu anlatmaz?

A) Bükümlü Diller

B) Yalınlayan Diller

C) Ölü Diller

D) Bağlantılı Diller

E) Kaynaştıran Diller2. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çuvaşça ortak Türk dilinden ilk önce kopan bir Türk Lehçesidir.

B) Azerbaycan Türkçe'si Güney Batı (Oğuz) grubu Türk Lehçelerinden biridir.

C) Kazak Türkçe'si Kuzey Batı (Kıpçak) grubu Türk Lehçelerindendir.

D) Hakas Türkçe’si Kuzey Doğu grubu Türk Lehçelerindendir.

E) Karadeniz Ağzı Güney Batı Türk Lehçelerinden biridir.3. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin söz varlığının kaynaklarından biri olarak Eski Anadolu Türkçe'si dönemine ait bir eser ve yazar değildir?

A) Aşık Paşa – Garipnâme

B) Kaşgarlı MahmutDivan ü Lügatit Türk

C) Dede Korkut Kitabı

D) Süleyman Çelebi – Mevlid

E) Şeyyad Hamza – İskendernâme4. Aşağıdakilerden hangisindeki ikileme yanındaki açıklamaya uygun bir örnek değildir?

A) Dizi dizi Aynı adın yinelenmesiyle

B) Kısa kısa Aynı sıfatın yinelenmesiyle

C) Ağlaya ağlaya Aynı ulacın yinelenmesiyle

D) İyi kötü Karşıt anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla

E) Doğru dürüst Anlamsız sözcüklerin birlikte kullanılmasıyla

5. Aşağıdakilerden hangisinde “lik” yapım ekinin sözcüğe kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) Zeytinlik Yer adı yapmıştır.

B) Gençlik Topluluk adı yapmıştır.

C) Dolmalık Addan ad yapmıştır.

D) Öğretmenlik Meslek adı yapmıştır.

E) Korkaklık Soyut ad yapmıştır.6. Şiir öylesine bir dilsel düzenlemedir ki sözcüklerinden biri çıkarılır ya da birinin yeri değiştirilirse şiirin tüm büyüsü bozulur.Bu cümlede anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca yakınlık yoktur?

A) Şiirde her sözcük bulunduğu yerde güzeldir.

B) Sözcük şiirin en önemli öğesidir.

C) Şiirde dil kendine özgü bir biçimde kullanılır.

D) Şiirin dili seçilen imgelerin çeşitliliğiyle zenginleşir.

E) Şiirin güzelliği sözcüklerin birbiriyle uyumundan gelir.7. (I) Toroslar Çukurova'nın bereketli topraklarını İç Anadolu'nun bozkırından ayırır. (II) Çukurova'yı at nalı biçiminde kuşatmış bir duvardır sanki. (III) Ovadan bakılınca çelikten dev bir testere ağzını andıran tepeler yaz kış ışıl ısıldır. (IV) Toroslar öylesine sarp ve yüksektir ki kolay kolay geçilmez. (V) Tren bile Toroslar'ı geçerken tünelin birinden çıkıp ötekine girer.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır?

A) I. ve II.

B) I. ve III

C) II. ve III.

D) II. ve IV.

E) IV. ve V.

8. (I) Karagöz'ün yaşamımızdaki yeri için: "Bitti." deniyor. (II) Bu doğru değil. (III) Karagöz 14. yüzyıldan beri kendini sürekli yenileyerek bugünlere gelmiştir. (IV) Onda edebiyat müzik kısaca güzel sanatlar adına ne biliyorsak hepsi vardır. (V) Dini bakımdan bakarsanız tasavvuf vardır onda. (VI) Böyle bir sanatı nasıl yok etmeye çalışırız?Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde I. cümlede belirtilene karşı çıkışın gerekçelerine yer verilmiştir?

A) II. III. IV.

B) II. IV. V.

C) III. IV. V.

D) III. V. VI.

E) IV. V. VI.9. Dünyada neler olup bittiğini böylesine iyi bilen () okuma () çalışma gücü yüksek

I II

() oldukça bilgili bu genç () insanın

III IV

kullandığı sözcüklere () alışık

V

olmadığımız yeni anlamlar kattığını

görüyorum.Yukarıdaki cümlede numaralanmış virgüllerden () hangisinin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur?

A) I.

B) II.

C) III

D) IV.

E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Art arda yaşadığımız sıkıntılar doğruyla yanlışı ayırt etmemizi sağladı.

B) Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.

C) "O ana kadar sesimi çıkarmadım sabrettim; ama daha fazla dayanamadım." dedi.

D) Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.

E) Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti.11. Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır ( ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil geçmişe çevirmiş olmasıdır. Bir yazarın ( ) "Gençler umutla yaşlılar anılarla yaşar." sözü de bu görüşü destekler ( )Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (?) (...) (!) (.)

B) (?) (.) ( (.)

C) (!) (.) ( (...)

D) (...) (...) ( (.)

E) (?) (!) () (.)12. Yeniden baktım "Başaklar" tablosuna. Belli ki rüzgâr var başaklar eğilmiş. Başakların kimisi yanındakine yaslanmış kimisi baş başa vermiş. Kırılacak gibi büküleni de usulca eğileni de var. Dimdik duran başak görünmüyor hiç.Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur?

A) Ad (isim) cümlesi

B) Eksiltili cümle

C) Sıralı cümle

D) Bileşik cümle

E) Basit cümle

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Beni mi aradılar?

B) Aşağı mı ineceğiz?

C) Dün mü geldiniz?

D) Yağmur mu yağıyor?

E) Çok mu yoruldun?14. O kurumda eğitim görmüş herkes saygılı hoşgörülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler kazanmışlardır.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından

B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

C) Yükleme ekfiil getirilmesinden

D) Öznenin sözcük öbeği olmasından

E) Özne yüklem uyuşmazlığından15. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin III. tekil kişili olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin dili geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından16. Aşağıdakilerden hangisi okuma nedenlerinden biri değildir?

A) Belirli bir iletiyi (mesajı) kavramak

B) Önemli ayrıntıları bulmak

C) Belli bir soruyu cevaplamak

D) Okuduklarımızı değerlendirmek

E) Zamanı boşa harcamak

17. Dil eğitiminde temel amaç kişilerin .......ve ............gücünü geliştirmektir.Yukarıdaki cümledeki boşluklara aşağıdakilerin hangisi getirilirse cümlenin anlamı en uygun biçimde tamamlanır?

A) Okuma – dinleme

B) Anlama – anlatma

C) Konuşma – yazma

D) Okuma – anlama

E) Anlama – yazma18. Aşağıdakilerden hangisi yazı yazmanın amaçlarından biri değildir?

A) Bilgilendirme öğretme haber verme

B) Düşünceleri inanışları değiştirme

C) Düşüncelerimize yön verme

D) Olayların içinde yaşatma eylem içinde yaşatma

E) İzlenim kazandırma19. Büyük Gökgöz köyünde

Gün ışırken kavaklar altında

Yürünmüş gecenin molasında

Ortalık alacaYukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnek oluşturabilir?

A) Lirik şiir

B) Pastoral şiir

C) Epik şiir

D) Dramatik şiir

E) Didaktik şiir20. Bir araştırma raporunda aşağıdakilerden hangisi bölüm başlığı özelliği taşımaz?

A) Giriş

B) Yöntem

C) Bulgular

D) Tartışma

E) Öneriler

Cevaplar

Cevaplar ;

1. C
2. E
3. B
4. E
5. C
6. D
7. C
8. C
9. D
10. A
11. B
12. B
13. D
14. E
15. C
16. E
17. B
18. C
19. B
20. E

  #3 (permalink)  
Alt 05-14-2010, 23:12
ziki ziki isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart

1-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem yoktur?
A) Gençlik pek kısa süren ve ancak bir defa görülen bir rüyadır.
B) Elimden geleni yaptım; ama memnun olmadı.
C) Bu sınavda başarılı olacağımı zannetmiyorum.
D) Biz düşmanımızla bile dost olduk.
E) Hafta sonları babama yardım ederdim.

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” söcüğü belgisiz zamir olarak kullanılmıştır?
A) Sınıfın kapısında elinde güller olan bir çocuk bekliyordu.
B) Bir kişi sınava girmemiş.
C) Bir ekmek de ben alabilir miyim?
D) Dün bir kadın geldi seni sordu.
E) İçinizden biri sınav kağıdını kodlamayı unutmuş.

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama diğerlerinden farklıdır?
A) Acem halılarının üstünde salına salına yürüdü.
B) Eski köhnemiş konakta çok anısı vardı.
C) Sincap ceviz ağacının kovuğundan başını çıkardı.
D) Bahçe duvarının üstüne tel çekmişler.
E) Romen gemisinin güvertesi görkemliydi.

--------------------------------------------------------------------------------
4-) “Kardeşim su versin ona susamış.” cümlesindeki zamir olan sözcük cümlede hangi görevdedir?
A) dolaylı tümleç
B) zarf tümleci
C) nesne
D) özne
E) yüklem

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfateylem diğerlerinden farklı bir öğe olarak kullanılmıştır?
A) Sona kalan dona kalır.
B) Veren eli herkes öper.
C) Yarım veren utanmamış.
D) Yaş kesen baş keser.
E) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerin hangisi eylem cümlesidir?
A) Kişilik toplumsal bir üründür.
B) Kişilik iletişim ve etkileşim süreci içinde olgunlaşır.
C) Konuşma toplumsal etkileşimin en başta gelen yollarındandır.
D) Konuşma ile kişiliği ayrı düşünme olanağı yoktur.
E) insan yavrusu yaşamının başlangıcında kişilikten yoksundur.

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bağımlı sözcük kullanılmıştır?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
C) Son pişmanlık fayda vermez.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E) Ateş düştüğü yeri yakar.

--------------------------------------------------------------------------------
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü tür bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bu yaşıma değin kayak öğrenemedim.
B) Ülkemizde sürek avı geleneği yoktur.
C) Çalışma düzeni solak olanları gözetmez.
D) Böylesine atak çocuk nasıl silik kalır?
E) En korktuğu ona dönek demeleriydi.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekle eylemden ad olmuştur?
A) evcil
B) ikinci
C) sarışın
D) kırıntı
E) yeşillik

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Yukarı çıktığımda bir de ne göreyim!
B) Gelişmiş ve ileri ulusların düşünce yapıları farklıdır.
C) Aşağı kattan gürültüler gelmeye devam ediyordu.
D) Geri ülkeler kültürel yönden de zayıftır.
E) Onun tanığıdı yukarı mahallede oturuyor.

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdaki bozuk cümleler içinde çelişen sözlerin yer aldığı örnek hangisidir?
A) İyi bir kadın her zaman erkeğine yardımcı olur.
B) Eminim ki annem bu konuda en çok acı duyan insan olsa gerek.
C) Denizi sev ama kıyıda dur.
D) Tok açın halinden anlamaz.
E) Değerli arkadaşlarıma derin saygılar sunarım.

--------------------------------------------------------------------------------
12-) “Bu iki konuyu birbirine karıştırmayalım. Aralarında küçük de olsa bir ayrıntı var.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Bu” sözcüğü atılarak
B) “Ayrıntı” sözcüğü yerine “fark” getirilerek
C) “Küçük” sözcüğü “de” ile birleşik yazılarak
D) “İki” sözcüğünün yerine “kadar” getirilerek
E) “Karıştırmayalım” sözcüğü yerine “ayıralım” getirilerek

--------------------------------------------------------------------------------
13-) “Üst üste yaşanan ekonomik krizler pek çok küçük işletmenin kapanmasını sağladı.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Kapanmasını” sözcüğü yerine “iflasını” getirilerek
B) “Kapanmasını sağladı” sözcüğü yerine “kapanmasına yol açtı” getirilerek
C) “Yaşanan” sözcüğü yerine “pek çok”tan önce getirilerek
D) “Pek çok” sözü atılarak
E) “Küçük” sözcüğünün yerine “irili ufaklı” sözü getirilerek

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) İki yıllık zorunlu mecburiyetle doğuya gitti.
B) Kitabı okuduktan sonra kendisine geri iade etti.
C) Ozan en çok hürriyet ve özgürlük konusuna değinir.
D) Yetkililerin konuya ilgi göstermeleri gerekir.
E) Günleri çok hoş mesut mutlu ve iyi geçerdi.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) “Başarısızlığı yüzünden okuldan atıldığını yakinen biliyorum.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) “Yakinen” sözcüğü atılarak
B) “Biliyorum” sözcüğü yerine “görüyorum” getirilerek
C) “Yüzünden” sözcüğü “biliyorum”dan önce getirilerek
D) “Yüzünden” sözcüğünün yerine “nedeniyle” getirilerek
E) “Atıldığını” sözcüğü yerine “uzaklaştırıldığını” getirilerek

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Sokrates hapse götürülürken karısı ( ) “Seni haksız yere götürüyorlar ( )” diye ağlayıp söylenince karısına ( ) “Haklı yere götürseler daha mı iyiydi ( )” demiş.
Cümlede parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) () ( ( (?)
B) ( (.) ( (?)
C) (.) ( (.) (?)
D) ( (.) () (
E) ( () (.) (!)

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımına ilişkin bir yazım yanlışı yoktur?
A) Yaşlı gözlerini doktor Mehmet Bey’e çevirdi.
B) Her yıl Nisan ayının ilk Cumartesi günü onu anarız.
C) Dehşet! beyaz atlı bir araba yıldırım gibi geliyor.
D) 6 Mart salı günü toplantı yapılacak.
E) Bir gezegen olan Dünya Güneş’in çevresinde döner.

--------------------------------------------------------------------------------
1 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Onun açıkgöz biri olduğu konuşmasından belliymiş.
B) Birkaç öğrenci sorunun karşılığını vermiş mi?
C) Hele cephe gerisinde böyle boşboğazlık yapılmazdı.
D) Bu güne kadar niçin hazırlanmadınız?
E) Birçok insan için anlayamadığı “anlamsız”mış.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdaki altı çizili sözüklerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) Bu mesleğe girmemiş olsaydım arkeolok olurdum.
B) Son yıllarda pisikoloji ilgimi çeken alan oldu.
C) Yazar hakkında hazırlanan iki biyoğrafide çelişkiler mevcut.
D) Bu yıl hukuğu kazanmak için iddialı olduğunu söylüyor.
E) Çektiği onca fotoğraf içinde birkaçı güzel çıkmış.

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde unvan adlarının yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) O bölgede Uzun Hasan’ı herkes tanırdı.
B) Bu semtte Artvinli Hasan oturuyor.
C) Ali Bey dünden beri bakırcı Refik’i arıyordu.
D) Burası baylara diğer taraf bayanlara ayrılmıştır.
E) Bu işin sonunu Canan Hanım da çok iyi biliyordu.

--------------------------------------------------------------------------------
21-) “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz yoksa bir okur tarafından yüz bin kez mi ( )” Bu soruyu Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )”
Bu parçada parantezlerle belirtiler yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (?) ( (.)
B) (.) ( (!)
C) (?) (.) (!)
D) (?) (...) (.)
E) (.) (...) (.)

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?
A) Ahmet Yesevi (?-1166) bu düşüncenin temsilcilerindendir.
B) Ali Orhan Kenan Ahmet (?) orada imiş.
C) Ne büyük (?) bir insanla karşılaşmışız be!
D) Babam 1911 (?) de doğduğunu söylerdi
E) Bu ailenin bir bölümünün Bilecik'e bir bölümünün de Bursa'ya (?) yerleştiği söylenir.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) “İnsanlar arasında iletişimi sağlayan bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaret sistemi kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen seslerden örülü çok yönlü sosyal bir kurumdur.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?
A) Güneş dil kuramı
B) Dil
C) Lehçe
D) Ağız
E) Argo

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İnsanların doğuştan itibaren yakın aile çevresinde öğrendiği ve zamanla ilişkide bulunduğu sosyal çevrelerle geliştirdiği dile ne ad verilir?
A) Anadili
B) Ortak dil
C) Yazı dili
D) Konuşma dili
E) Özel dil

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Fransız bilimadamı Hilaire de Barenton tarafından ortaya atılan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ünlem kuramı
B) Nesne kuramı
C) Yansıma kuramı
D) İş kuramı
E) Güneş-dil kuramı

--------------------------------------------------------------------------------
26-) “Türkiye Türkçesi” aşağıdaki Türk lehçelerinin hangi grubu içerisinde yer almaktadır?
A) Güney-doğu (Uygur) Grubu Türk Lehçeleri
B) Güney-batı (Oğuz) Grubu Türk Lehçeleri
C) Kuzey-doğu Grubu Türk Lehçeleri
D) Kuzey-batı (Kıpçak) Grubu Türk Lehçeleri
E) Karaçay - Balkar Kumuk Türk Lehçeleri

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Ortak Türk dilinden ilk önce koptuğu anlaşılan Türk lehçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azerbaycan Türkçesi
B) Türkmen Türkçesi
C) Çuvaş Türkçesi
D) Özbek Türkçesi
E) Karay Türkçesi

--------------------------------------------------------------------------------
2 Türk lehçeleri arasında Ana Türkçeye kadar uzanan arkaik özellikleri en iyi şekilde koruyan Türk lehçesi hangisidir?
A) Kırgız Türkçesi
B) Halaç Türkçesi
C) Hakas Türkçesi
D) Gagauz Türkçesi
E) Özbek Türkçesi

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin sözvarlığındaki yabancılaşmanın etkenlerinden biri değildir?
A) Batı’da oluşan bilim sanat teknikle ilgili kavramların dilimize aktarılmadan yine yabancı öğelerle karşılanmış olması
B) Aydınlarımızın yabancı dil eğilimleri
C) Okul ve devlet yazışmalarında Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamaların kullanılması
D) Her alanda yabancı ve yeni kavramları kendi sözvarlığımızdan türetme ve birleştirme yollarından yararlanılması
E) Şairlerimizin aruz ölçüsüne daha iyi uyan Arapça ve Farsça dil öğelerinden yararlanması

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Böylesine ince eleyip sık dokuyan kimse görmemiştim.
Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) O bir işe başlamadan önce işi bütün ayrıntılarıyla tartıp karar verir.
B) Dışarıdan çok kolay görünen bu işin ne kadar güç olduğunu bir ben bilirim.
C) Yazıyı yeniden inceleyip düzelttikten sonra daktiloda yazacağım.
D) Bundan sonra onun neler yaptığını sık sık kontrol etmelisin.
E) Önemsiz bir konuyu bu kadar büyütmen çok yersiz.
Cevaplar


1-) A
2-) E
3-) B
4-) A
5-) B
6-) B
7-) A
8-C
9-) D
10-) A
11-) B
12-) B
13-) B
14-) D
15-) A
16-) B
17-) E
18-) D
19-) E
20-) C
21-) A
22-) C
23-) B
24-) A
25-) E
26-) B
27-) C
28-)B
29-) D
30-) A

CevaplaBu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Submit Thread to Bu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Seçenekler


Benzer Konular
Okul Öncesi İngilizce 2001-2002-2004-2006 yılları Final Soruları ve Cevapları Okul Öncesi İngilizce 2001-2002-2004-2006 yılları Final Soruları ve Cevapları Arkadaşlar Soru ve Cevapları Microsoft Word Formatında eklenti...
Laborant ve veteriner saglık 2.sınıf tüm dersler 2000-2009 final soruları & cevapları TıkLa ---->>> ....:::: MasaLca ::::....
Türk Dili Arasınav Soruları 2006 TÜRK DİLİ 2006 ARA SINAV SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi Kaynaştıran dillere örnektir? Yanıt: Eskimo 2.Hakasça ile aynı grupta...
Sınav Soruları ve Cevapları soru:what is your mother's telephone number? cevap:annemin telefonunu veremem. soru: selcuklu devletinin kurucusu kimdir? cevap: imparator...
Sınav Soruları Ve Cevapları... ukarıdaki şiirin ölçüsü nedir? Cevap: Yaklaşık dokuz santimetredir. (Lise 1) * Kimlere zekat verilmez? Cevap: Şeytana. (İlkokul 5) *...

  Son Konular
2017 Yılı Psd Türkçe takvimi...
Arkadaşlar 2017 Takvimini Photoshop proğramında kendim hazırladım.Resimlerde görüldüğü gibi her bir layer diğerlerinden bağım...   Photoshop Dersleri 
Atatürk Olmasaydı...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
5 Haslet Zikri...
5 Haslet Zikri https://www.youtube.com/watch?v=-WoduLc7XsI...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Askerimiz için dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Kardeşler bildiğiniz üzere ordumuz şerefli bir gaza içerisind...   Namaz Ve Dualar 
Atatürk'ün Çocukluk Anıları...
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK ANISI: ELBİSE KAVGASI Çocukluğumda yaşadığım anılardan biri de Makbule ile Naciye arasındaki elbise ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Atatürk'ün İlkokul Anıları...
MUSTAFA OKULA BAŞLIYOR Mustafa okula başlayacaktı. Babası Ali Rıza Bey oğlunun laik eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Bilgisayar başında para kazanma...
SELAM ARKADAŞLAR SİTEDE ÇOK ESKİYİM ESKILER TANIR BENI BILGISAYAR BASINDA HAFTALIK 100 TL KAZANMA FIRSATI VEREN BIR OYUN 10...   Sohbet ve Muhabbet Bölümü 
Mehdilik Konusu ve Gaybe İman...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Aşura Günümüz Mübarek Olsun...
Aşura Günümüz Mübarek Olsun. 0jdafn-ZLKQ...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Suriyedeki Mazlumlar için Dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Namaz Ve Dualar 

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content’s copyrights in our page,please click here to contact us.
DMCA.com