Anasayfa Kimler Online
Go Back   Masalca > Genel Her Telden > Üniversite ve Öğrenci Bölümü > Açıköğretim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Açıköğretim Açıköğretim Eğitimi, Dersleri, Notları Bilgileri...Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları )

Üniversite ve Öğrenci Bölümü kategorisinde ve Açıköğretim forumunda bulunan Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları ) konusunu görüntülemektesiniz.
Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları ) alıntıdır... Yönetim ve Organizasyon Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte ... 
Seçenekler
  #1 (permalink)  
Alt 10-20-2008, 21:55
(:..NaZo..:) (:..NaZo..:) isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları )

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları )

alıntıdır...

Yönetim ve Organizasyon


Davranışsal yönetim yaklaşımıyla birlikte gündeme gelmeye başlayan konular arasında yer alanlar: Güdüleme, Birey, Örgütün sosyal yapısı, Grup davranışı, iletişim, biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler.

Çevresiyle etkileşim ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir.

Yönetim fonksiyonlarının en önemlisi planlamadır.

Mekanik sistemler: Uçak, Otomobil, Bilgisayar, Saat,....

Adam Smith, uzmanlaşma ve iş bölümü üzerine çalışmalar yaparak yönetim birimine katkıda bulunan kişidir.
Eli Whitney: Bilimsel yöntem, maliyet muhasebesi
Lucas Paciali: Çift kayıt sistemi
Sir Thomas Moore: Uzmanlaşma
Machiavelli: Liderin kitlelere dayanması

İnsan ilişkileri yaklaşımıyla gündeme gelen konular: Güdüleme, Liderlik, Grup davranışı, Örgütün sosyal yapısı

Bir işin başarılması için özel bilgi ve tecrübe sahibi olmayı gerektiren ve o işin gerektirdiği araç ve teknikleri kullanma becerisini ifade eden yeteneğe Teknik yetenek denir.

Bilimsel yöntem yaklaşımına öncülük eden bilim adamları : Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank Gilbreth, Lillion Gilbreth

Örgütlenme sürecinin ilk aşaması : Planların ve amaçların incelenmesi

Planı ortaya çıkarmak için izlenen sürece Planlama denir.

Personel müdürü orta kademe yöneticilerine örnektir.

Endüstri devrimiyle başlayan ve 1930'lu yıllardan itibaren yetersiz kalmaya başlayan yönetim yaklaşımı Klasik dönem yaklaşımıdır.

Çevresiyle etkileşimi yada girdi-çıktı alışverişi olmayan sistemlere kapalı sistem denir.

Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları minimum stok bakiyesini göstermekle birlikte üretimin başlama ve tamamlanma süreleri ile teslim günlerini belirten bütçe üretim bütçesidir.

Durumsallık yaklaşımı kapsamında teknolojinin işletme başarısına etkilerini araştıran yöntemci Joan WoodWard'dır.

Organik örgütün özellikleri: Uzmanlaşmanın düşük olması, Standartlaşmanın düşük olması, İletişimin tavsiye ve bilgiye dayanması, Prestijin kişisel katkıdan dolayı kazanılması.

Bitki, biyolojik sistem içinde yer alır.

Örgüt yöneticilerinin biçimsel olmayan güçlü iş gruplarından korku duyduklarını vurgulayan ve sosyal sistemi iç sistem ve dış sistem olmak üzere ikiye ayıran düşünür Geoarga Homans'tır.

Planlaanın yararları: Bütün faaliyetleri bir amaca yöneltmesi, diğer yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırması, belirsizlikleri azaltması, kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlaması

Planı ortaya çıkarmak için izlenen sürece planlama denir.

Woodward araştırmasında teknolojinin organizasyon üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

İşletmeyi etkileyen iç faktörler: Kullanılan teknoloji, Personel, Hedefler, Faaliyet konuları

Örgütlenme ilkelerinden biri amaç birliğidir.

Yönetim süreci yaklaşımını geliştiren bilim adamı Henri Fayol'dur.

Bilimsel yönetim yaklaşımına öncülük eden bilim adamları: Frederick Taylor, Henry Gantt, Frank Gilberth, Harrington Emerson, Lillian

Yöneticinin bireylerarası rolleri:Temsil, önderlik, irtibat sağlama

Bilimsel yönetim yaklaşımının öncülüğünü yapan Frederick Taylor'un ilkeleri: Standartlaşma, Hareket ve zaman etüdü, Personelin seçimi ve eğitimi, Fonksiyonel ustabaşılık

Endüstri devrimiyle başlayan ve 1940'lara kadar devam eden yönetim yaklaşımı: Klasik dönem(yönetim) yaklaşımı.

Yöneticilerin plan oluşturma nedenleri: Belirsizlikleri ve değişmeleri dengelemek, Faaliyetleri bilinçli olarak belirlenmiş amaçlar üzerinde odaklaştırmak, Gelecekteki faaliyetler için koordineli sistematik bir göstericiye sahip olmak, Gelecekteki faaliyetler için standartlar belirleyerek denetimi kolaylaştırmak.

İşletmeyi etkileyen iç faktörler: Kullanılan teknoloji, Personel, Hedefler, Faaliyet konuları

Planlamanın yararları: Bütün faaliyetleri bir amaca yöneltmesi, Diğer yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesini kolaylaştırması, Belirsizlikleri azaltması.Kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlaması

Planlamanın özellikleri: Yönetim fonksiyonları içinde önceliğinin olması, Dikkatleri amaçlar üzerinde yoğunlaştırması, Bir seçim ve tercih faaliyeti olması, Kapsamlı bir faaliyet olması.

Organizasyon sürecinin aşamaları: 1. Planların ve amaçların belirlenmesi. 2. Amaçlara ulaştıracak faaliyetlerin belirlenmesi. 3. Faaliyetlerin gruplandırılması. 4. İşleri yapacak personelin niteliklerinin belirlenip görevlendirilmesi 5. Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi 6. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi. 3.

Organizasyon işlevinin işletmeye sağladığı yararlar: Net ve berrak bir çalışma ortamının yaratılması, Her bireyin sorumluluğunun belirlenmesi, Her bölümün yetki ve sorumluluğunun belirlenmesi, İşbirliğinin kolaylaşması.

Kadrolaşma sürecinin aşamaları: İşgücü planlaması, Personel seçme, Personel bulma, Gerçek işgücünün gereksinmesinin belirlenmesi.

Kadrolama ve organisazyon ile ilgili doğru ifadeler: Kadrolama ve organizasyon işlevlerinin her ikisinde de temel unsur, yapılan işler ve bu işleri yapacak olan bireylerdir. Kadrolama ve organizasyon süreci içiçe geçmiştir. Kadrolama ve organizasyon işlevi tümüyle aynı amaca hizmet etmez. Kadrolama ve organizasyon süreci planların incelenmesi ile başlar.

Organizasyonun bölümlere ayrılmasında yararlanılan temel ilkeler: Uzmanlaşmadan yararlanma, Denetim, Giderleri azaltma, Koordinasyonu kolaylaştırma.

Denetimin evreleri: Düzeltici önlemlerin alınması, Standartların belirlenmesi, Gerçek durumun belirlenmesi, Standartlarla gerçek durumun karşılaştırılması.

Denetim sisteminde bulunması gereken özellikler: Esnek olması, Kapsayıcı olması, Organizasyona uygun olması, Anlaşılabilir olması.

Bölge temeline dayanan organizasyon yapısının sakıncalarından biri her şubede veya bölgede aynı tip personel ve muhasebe politikalarının uygulanması.

Üretimin çeşitlenmesi, materyal akımı, envanterin takibi, yeni tesislerin yapılması, işgücü politikasının tayini taktik planlar içinde yer alır.

Bölümlere ayırmada yararlanılan temel ilkeler: Giderleri azaltma ilkesi, Koordinasyonu kolaylaştırma ilkesi, Denetim ilkesi, Uzmanlaşmadan yararlanma ilkesi.

Bölümlere ayırmada, bölümler belirlenirken denetimi kolaylaştırmak için alınması gereken tedbirler: Alt-üst ilişkilerini en iyi biçimde belirleyecek bir sistemin kurulması, Faaliyetlerin bölüm şube ve kısımlara ayrılması, Gözetim kolaylığının sağlanması amacıyla fiziki yakınlığın sağlanması, Birbirine emir verme yetkisi olan kişilerin saptanması.

Denetimin gerektirdiği ön koşullar: Planlar, Organizasyon yapısı.

Denetimin evreleri: Düzeltici önlemlerin alınması, Standartların belirlenmesi, Gerçek durumun belirlenmesi, Standartlarla gerçek durumun karşılaştırılması,.

Çok uluslu işletmelerin yapısal ölçütlerinden biri üst yönetimin milliyetidir.

Ortak işletme kurarken mülkiyet statejisine etki eden faktörler: Faaliyet gösteren ülke, Faaliyet gösterilen ülkenin tutumu, yerel işletmenin seçimi, çok uluslu işletmenin üst yönetiminin düşüncesi

Yetki devrinde üstlerden kaynaklanan sorunlar arasında risk yüklenmek istememesi yer alır.

Fayol'un evrensel yönetim fonksiyonları: Planlama, Organizasyon, Yöneltme, Denetim

Sistem sınıflandırması: Statik yapı düzeyi, Basit dinamik sistem, Kontrol mekanizmalı veya sibernetik sistem, Açık sistem, Kalıtım toplumsal düzeyler, Hayvan sistemleri, İnsancıl sistemler, Sosyal sistem, Doğa üstü sistemler.

Yönetim süreci yaklaşımını geliştiren bilim adamı Henry Fayol'dur.

İyi bir emrin özellikleri: Kesin ve açık bir biçimde ifade edilmesi, Emrin verileceği kişilerin emrin içeriğine uygun olması, emrin yerine getirilebilir olması, hatalı olan emrin açıklamasının yapılarak zamanında geri alınması

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2 (permalink)  
Alt 10-20-2008, 21:55
(:..NaZo..:) (:..NaZo..:) isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart --->: Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları )

yönetim ve org. kısa kısa ders notları

*yönetim 18 yy ingilterede incelenmeye baslamıstır
*yönetim bir grup faaliyetidir sosyal bir olaydır
*yönetim:degişen çevre kosulları içindesınırlı kaynakları etkili bir şekilde kulanarak organısazyon amaclarına etken bir sekılde baskalarıyla birlikte ulasmaktır
**yönetimin özellikleri
*degişen cevre:alvin toffler-3.dalga buna gore sosyal cevre fiziki cevre bilgi çevresipolitik cevre etik cevresi
2)sınırlı kaynaklar:örgütsel kaynaklar:1)fiziki kaynaklar 2)beserı kaynaklar3.finansal kaynaklar4.bilgi kaynakları
3. baskalarıyla birlikte calısmak
5.etkenlık ve etkılılık arasındaki denge
*etkenlık:dogru işlrı yapmak
*etkililik:lüzümsüz gider yapmamaken az girdiyle en çok çıktı
*YÖNETİM 4 ANA BASLIKTA İNCELENİR:
1.SÜREC OLARAK YÖNETİM:YÖNETİM SÜREKLI BİR FAALIYETTİR DEVAMLI
KARİYER OLARAK YONETİM:MEKAN MEVKI YUKSELME
3.DİSİPLİN OLARAK: BİLİM DALI
ınsan toplulugu olarak yonetım :GRUP
*YONETIM FONKSIYONLARI DAR ANLAMDA :PLANLAMA :AMAC RGUTLEME:ORG ETNE YONELTME :EMİR VERME
*DENETİMGENIS ANLAMDA :PLANLAMA ,ORGUTLEME,YONELTME DENETİM,KARAR VERME KADROLAMA GÜDEÜLEME İLETİŞİM
*YÖNETİCİ TÜRLERİ SORUMLULUKLARINA GÖRE:FONKSIYONEL *YONETİCİ:MUHASEBE ,PAZARLAMA ,YONETİM ,FINANAS
*GENEL YÖNETİCİANKA MÜDÜRÜ FABRİKA MAGZA PROJE YÖNETİCİSİ
*DİKEY SINIFLANIRMA:TEPE YONETİCİ,ÜST KADEME YÖNETİCİSİ,ORTA *KADEME YÖNETİCİSİ ALT KADEME YÖNETİCİSİ
*FONKSIYONEL YONETİCİELLİ BİR FONKSIYONDAN SORUMLUDUR.BELLI BIR YONETİM ALANINDAN SORUMLUDUR
GENEL YONETİCİ TÜM FAALYETLERDEN SORUMLUDUR
*YÖNETİCİLERİN YETENEKLERİ:TEKNIK YETENEK KAVRAMA YETENEGİ BESERİ İLİŞKİLER YETENEGİ
*KAVARAMA YETENEGİ:İŞLETMEYİ BİR BÜTÜN OLARAK GÖREN VE STRATEJIK KARARLARI ALAN YETENEKDİR
yönetim teorileri:
bilimsel oncesi-----------klasık yt--------------------ne o klasık bunların gecmesı ıcın sosyal güç ,polıtık güçekonomık,teknolojık ,global güçlere ihtıyac vardır.
modern yonetim:klasık yonetımın ortaya ccıkmasında katkıda bulunanlar:j.watt buhar makınası
-adam smıth-c.bbage (çalısana kardan para verilmesi)-r.owen(-yuksek duzeyde asgeri ücret-yemek yardımı-dınlenme ve eglenme merkezı-calısma saaetlerı kısalsın demıstır)
18yy klaık yonetım teorısı:bılımsel yontem taylor:standarlasma -parca bası ucret sıstemı-fonksıyonel usta basılık-sıstematık secım ve egıtım-hareket ve zaman etüd dogal kayatarma ve sıstematık(makıne ve insan)
elestırısı:-işletmeyı bır fanus gıbı gormustur-iç çevre ile ilgılenmiş-atolyedekı işlerle ilgılenmıs -tek guduleme aracı paradır demiş
2)f.l gilbreth:tugka orme işi hareket etüdü-;(cyclegrph
3)h.gbant:yenı bır ücret sistemi(bonus para)
-malıyet muhaseebesı
-gantt seması
yönetim süreclerifayol)işletme falıyetleri:teknık-ticari-yönetim muhadsebe - güvenlik
bürokrası weber:

  #3 (permalink)  
Alt 11-10-2008, 01:37
ernesto24 ernesto24 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart --->: Yönetim ve Organizasyon Ders Notları ( AÖF 2. Sınıf Ders Notları )

tşkler
ellerine sağlıık

CevaplaBu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Submit Thread to Bu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Seçenekler


Benzer Konular
finansal yönetim ders notları (AÖF 3. Sınıf Ders Notları ) fianansal yönetim dersi genel notlar * Projenin beklenen net nakit girişi, nakit girişlerinin her birinin olasılıklarla çarpılarak toplamının...
Finansal Yönetim Ders Notları 2 (AÖF 3. Sınıf Ders Notları ) alıntıdır... ANÜİTELER ANÜİTENİN GELECEKTEKİ DE?ERİ A = S( 1 + i ) n - 1 i Örnek : Bir işletmenin 10 ay sonra ödemesi gereken borcu için...
Yönetim Bilgi Sistemi Ders Notları (AÖF 3. Sınıf Ders Notları ) YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ Transistörler ilk kez ikinci kuşak bilgisayarlarda kullanılmıştır. İnformel bilgi kaynakları çok az sayıda sayısal bilgi...
Yönetim Bilgi Sistemi Ders Notları 2 (AÖF 3. Sınıf Ders Notları ) YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ Transistörler ilk kez ikinci kuşak bilgisayarlarda kullanılmıştır. İnformel bilgi kaynakları çok az sayıda sayısal bilgi...
yönetim ve organizasyon ders notları 2 (AÖF 2. Sınıf Ders Notları ) UNITE-2 KLASİK YÖNETİM • Yönetimin bir bilim olarak ortaya çıkışı 19.yy başlarıdır • Yönetim teorisini belirleyen...

  Son Konular
2017 Yılı Psd Türkçe takvimi...
Arkadaşlar 2017 Takvimini Photoshop proğramında kendim hazırladım.Resimlerde görüldüğü gibi her bir layer diğerlerinden bağım...   Photoshop Dersleri 
Atatürk Olmasaydı...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
5 Haslet Zikri...
5 Haslet Zikri https://www.youtube.com/watch?v=-WoduLc7XsI...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Askerimiz için dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Kardeşler bildiğiniz üzere ordumuz şerefli bir gaza içerisind...   Namaz Ve Dualar 
Atatürk'ün Çocukluk Anıları...
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK ANISI: ELBİSE KAVGASI Çocukluğumda yaşadığım anılardan biri de Makbule ile Naciye arasındaki elbise ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Atatürk'ün İlkokul Anıları...
MUSTAFA OKULA BAŞLIYOR Mustafa okula başlayacaktı. Babası Ali Rıza Bey oğlunun laik eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Bilgisayar başında para kazanma...
SELAM ARKADAŞLAR SİTEDE ÇOK ESKİYİM ESKILER TANIR BENI BILGISAYAR BASINDA HAFTALIK 100 TL KAZANMA FIRSATI VEREN BIR OYUN 10...   Sohbet ve Muhabbet Bölümü 
Mehdilik Konusu ve Gaybe İman...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Aşura Günümüz Mübarek Olsun...
Aşura Günümüz Mübarek Olsun. 0jdafn-ZLKQ...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Suriyedeki Mazlumlar için Dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Namaz Ve Dualar 

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content’s copyrights in our page,please click here to contact us.
DMCA.com