Anasayfa Kimler Online
Go Back   Masalca > Genel Her Telden > Üniversite ve Öğrenci Bölümü > Açıköğretim
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Açıköğretim Açıköğretim Eğitimi, Dersleri, Notları Bilgileri...Örgütsel davranış ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları )

Üniversite ve Öğrenci Bölümü kategorisinde ve Açıköğretim forumunda bulunan Örgütsel davranış ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları ) konusunu görüntülemektesiniz.
Örgütsel davranış ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları ) Üniversitede ekonomi eğitimi gören bir öğrencinin, televizyon ve gazete haberlerinde ... 
Seçenekler
  #1 (permalink)  
Alt 10-26-2008, 18:53
(:..NaZo..:) (:..NaZo..:) isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart Örgütsel davranış ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları )

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Örgütsel davranış ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları )

Üniversitede ekonomi eğitimi gören bir öğrencinin, televizyon ve gazete haberlerinde sadece ekonomi ile ilgili olanlar dikkatini çekmektedir. Bu durum algılama sürecinin "Algılamada seçicilik" yönü ile ilgilidir.

Sosyal algılamayı etkileyen faktörler: Yaygınlaştırma eğilimi(Hale etkisi), Basmakalıp yargı, Yansıtma, Beklenti.

Bir işletmede personel şefi çalışanların çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini personel müdürüne iletmiştir. Bu durum Yatay bir iletişime örnektir.

Süzme veya elemenin, önemli bilgi ve mesajların kaybına ve anlam bozulmasına yol açmasını önlemek için yapılacak işlemler: Aracıları atlamak, Geriye bildirimde bulunmak, Mesajda fazlalığa yer vermek, Başka kanallardan ve başka biçimde mesajı göndermek.

İletişim şebekesinde mesaj akışını kontrol eden, hangi mesajların hangi sırada geçeceğini ve hangi mesajların alıkonulacağını belirleme imkanını elinde tutan iletişim rolü Bekçilik'tir.

Organizasyonların artan önemine ve çeşitliliğine bağlı olarak çağdaş toplumlara aynı zamanda "Örgütlü toplumlar" denir.

Biçimsel olmayan iletişim sisteminin özellikleri: Bu iletişim sistemi her örgütte mutlaka vardır. İletişim hızlıdır. İletişim çoğunlukla sözlüdür. Yanlışlık ve eksiklikler genellikle önemli konulara ilişkindir.

Organizasyonların başlıca özellikleri:Her örgütün önceden belirlenmiş biçimsel ve üyeler arası etkileşimden oluşmuş biçimsel olmayan bir yapının olması. Birden fazla insandan ve bunlar arasındaki iletişim ve etkileşimden oluşması. Birbiriyle ilişkili alt sistemlerden oluşması. Her organizasyonun bir amacının olması.

Aşırı iletişim sorununa çözüm olarak "Mesaj alışverişini önem sırasına göre programlamak" 'a başvurulabilir.

Yönetim Bilgi Sisteminin sağladığı yararlar: İstenen bilgilere kısa sürede ulaşma imkanı sağlama. Bilgi kaybını ve bozulmasını önleme. Bilginin ihtiyaca göre dağıtılmasını sağlama. İlgisiz mesaj ve bilgileri eleyerek aşırı bilgi yükünü hafifletme.

Organizasyonun biçimsel yapısını şekillendiren faktörler: Amaçve politikalar , prosedürler. Görev tanımları. Yasa yönetmelik ve tüzükler (Biçimsel kurallar) . Ödüllendirme ücretleme ve disiplin düzenlemeleri. Biçimsel görevler ve ilişkiler.

Gruplarda ve örgütlerde, bireylerarası sosyal ilişkileri ve bunların yapısını belirlemek ve analiz etmek için geliştirilen yöntem Sosyometri'dir.

Aşağıya Doğru İletişim'in özellikleri: Planlama organize etme yürütme ve kontrol fonksiyonları yerine getirilir. Hiyerarşik basamakları birbirine bağlar ve çeşitli düzeylerdeki faaliyetleri uyumlaştırmaya yardımcı olur. Hedef ve politikalarla ilgili bilgiler, en üst kademeden en alt kademeye kadar yansıtılır. Tek yönlü bir iletişimdir.

Özellikle proje tipi organizasyonlarda görülen, kurmay ve hat birimler arasındaki ilişkilerin örnek olarak verilebileceği iletişim türüne Çapraz iletişim denir.

Organizasyonlarda görülen sözlü iletişim araçları: Mülakatlar, Toplantılar, Konferanslar, Seminerler

Sözel olmayan iletişimde bireyler arası uzaklık 45-120 cm arasında ise kişisel mesafe içinde kalınmış olunur.

Yapılacak bir grup tanımı içinde yer alacaklar: Grup üyelerinin, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olması. Bireylerin birbiriyle etkileşim içinde olması. Bireylerin kendilerini grubun üyesi olarak algılaması. Ortak amaç doğrultusunda çalışan iki ya da daha fazla kişiden oluşması.

Grup gelişim aşamaları: Karşılıklı kabul, İletişim ve karar verme, Motivasyon ve üretkenlik, Organizasyon ve kontrol.

Merkezileşme derecesi ve önderlik tatmininin "çok az", grup tatmininin "yüksek" olduğu grup iletişim modeli Tüm-kanal'dır.

Bir yöneticinin, gruplar arası iletişimi ve işbirliğini iyileştirmek için Gruplar arası iletişim kanallarını oldukça açık tutmaya dikkat etmesi gerekir.

Bireyin üyesi olmadığı halde, normlarını ve değerlerini benimsediği gruplara Referans grupları denir.

Lise son sınıfa başlayan bir öğrencinin, çeşitli reklam mesajları arasında sadece dersane reklamlarına dikkat etmesi algılama sürecinin "Algılamada seçicilik" yönü ile ilgilidir.

Bireyin belli koşullar altında, kendi sahip olduğu huy ve özellikleri başka bireylerde görme eğilimini ifade eden faktör Yansıtma (Projeksiyon)'dur.

Algılama sürecinin aşamaları: Duyumsama, Yorumlama, Seçme, Organize etme.

Algılamada seçiciliği etkileyen dış faktörler: Zıtlık, Hareket, Büyüklük, Tekrar, Yoğunluk, Yenilik ve benzerlik.

Özel kalem müdürleri, yönetici sekreterleri gibi iletişim şebekesi içinde mesaj akışını kontrol edebilecek konumda olan kişiler Bekçilik iletişim rolünü üstlenmişlerdir.

Bireyler arası ilişki ve iletişimin yapısını gösteren diyagrama Sosyogram denir.

Biçimsel olmayan iletişim sisteminin başlıca özellikleri: Sanılanın aksine mesajların doğruluk oranının oldukça yüksek olması. İletişimin çoğunlukla sözlü olup, konuşmaya dayanması. İletişimin daha hızlı olması. Bu sistemdeki kanallarda iletilen mesajlara "söylenti" (veya şayia) adı verilmesi.

Sözel olmayan iletişime ilişkin özellikler: Duruş, Mülakat, Bireyler arası uzaklık, Dış görünüş

Genellikle herhangi bir anda bireyin duygusal ve zihinsel yapısının etkilenmesinin ve davranışlarının değiştirilmesinin amaçlandığı, en az iki kişi arasında karşılıklı konuşma, soru sorma, diyalog kurma olarak ifade edilen sözlü iletişim biçimine Görüşme denir.

Organizasyon içinde aynı düzeydeki yöneticiler veya çalışanlar arasında belirli işlerde koordinasyon sağlanması ve ortak amaçlara doğru yürünmesi için yapılan iletişim türüne "Yatay iletişim" denir.

Az sayıda ve birbirleriyle sıkı bir etkileşim içindeki üyelerden oluşan grup türü Birincil grup'tur.

Merkezileşme derecesi ve önderlik tatmininin "yüksek", grup tatmininin "az" olduğu, üç kişi ile doğrudan haberleşebilen grup iletişim şebekesi Y şebekesidir.

Bir grubun bağlılığını artıran etkenler: Gruplar arası rekabetin olması. Grup için bir dış tehditin olması. Az sayıda ve benzer üyelerden oluşması. Grup üyeleri arasında serbest bir iletişimin olması.

Aşırı merkeziyetçiliğin hakim olduğu bir grubun karşılaşacağı sorunlardan biri "Amirin, iş ile ilgili yanlış kararlar verme ihtimalinin artması"'dir.

Bir iş yerindeki telefon hatlarının sürekli olarak parazitli olması ve kesilmesi, organizasyonlardaki iletişim engellerinden "Çevre koşulları"'na örnektir.

Alıcının, göndericiden gelen mesaja çeşitli tepkiler göstermesi ve bu tepkilerin gönderici tarafından değerlendirilmesi iletişimi iyileştirme yollarından geriye bilgi akışını açıklar.

Talimat ve emirlerin karmaşık olması durumunda mesajı farklı biçimlerde ve açıklamalı olarak tekrarlamak iletişimi iyileştirmede uygun bir yoldur.

Bir sunuşta, konuşulanların tüm katılımcılar tarafından anlaşılması için uyulması gereken davranışlardan biri Yabancı dildeki sözcükleri kullanmaktan kaçınmaktır.

Göz teması, sunuşu yapan kişinin, katılımcıların tepkilerini, konuya ilgilerini ve yorulup yorulmadıklarını öğrenmesini sağlar.

Etkin (Aktif) dinleme: Kişinin, anlatılanları anlamasa dahi onayladığı bir durumdur. Kişinin, duyduklarına daha duyarlı hale gelmesidir. Kişinin, daha az tartışmacı ve daha destekleyici bir tavır sergilemesidir. Kişinin, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını ortaya koyan bir süreçtir.

Dinleyicinin, dinleme verimini artırması için başvurabileceği yollar: Dinleyicinin nazikçe dinlemeyi öğrenmesi. Dinleyicinin vücut dilini okumayı öğrenmesi. Dinleyicinin kendini dinlemeyi öğrenmesi. Dinleyicinin geriye bilgi akışı vermesi ve alması

Toplantı türleri: Karar verme, Bilgi sunma, Sorun çözme, Tepki ve değerlendirme, Bileşik toplantılar.

Toplantı yerinin belirlenmesi ve hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken düzenlemeler: Toplantı yerinin gürültüden uzak olması. Toplantı yerinde bulunan koltukların ergonomik olması. Toplantı yerine telefon bağlantısının yapılmaması. Toplantı yerinin akustik açıdan iyi ayarlanması.

Toplantı gündemi katılımcılara, toplantıdan en az 1 gün önce ulaşmalıdır.

Toplantı süresini belirleyen faktörler: Toplantının ne zaman ve nerede yapıldığı. Toplantının süresi konusunda kişilerin görüşleri. Katılımcı sayısı. Toplantının amacı.

Rapor, bir bilgiye sahip olandan o bilgiyi kullanmak isteyene doğru işleyen bir iletişimdir. Raporlar, dikkatle toplanmış ve mantıklı bir biçimde sunulmuş bilgileri içerir. Raporların genellikle belirli hedefleri ve belirli okuyucuları vardır. Raporlarda yer alan bilgiler, belirli bir konu veya olayla ilgilidir.

Bir işletme, yeni bir iş ya da yatırıma girişmeden önce, bu yatırımın yapılabilirliğini, uygunluğunu ve karlılığını tahmin amacıyla Fizibilite raporunu hazırlatabilir.

Önceden belli olmayan zamanlarda hazırlanıp sunulan raporlara İstisnai raporlar denir.

Algılama süreci safhaları: 1-Nesne 2-Farkına varmak 3--Tanımak 4-Yorum 5-Tepki

Algısal hatalar: Basmakalıp yargı, Yansıtma, Algısal savunma, Hale etkisi (Yaygınlaştırma eğilimi), Beklentiler, Atıfta bulunma.

Sayıların dizilişinde bir sayının diğerlerinden daha fazla tekrar edilmesi algılamada seçiciliği etkiyen dış faktörlerden "Tekrar" faktörüne bir örnektir.

Bireyin çevresindeki kişileri algılaması, belli kişilere nitelikler atfetmesi ve diğer insanları anlamlandırıp, kategorilere koyması durumuna Sosyal algılama denir.

Y.Müh. Naim Uygun tarafından hazırlanmıştır.

Organizasyonların özellikleri: Birden fazla insanın arasındaki etkileşimden oluşması. Bir amaca sahip olması. Birbiriyle ilişkili alt sistemlerden oluşması. Yalnızca önceden belirlenmiş biçimsel bir yapıya sahip olması.

Biçimsel organizasyonlarda mesajın biçimi ve içeriği ile ilgili olarak şunlar söylenebilir: Astlar, üstlerine "emir" içeren yazılar iletemez. Aylık üretim raporunda, üretim faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer alır. İzin ve emeklilik talepleri yazılı dilekçe biçiminde iletilir. Organizasyonun biçimsellik derecesi arttiıkça uyulması gereken yazılı kurallar da artar.

Aşırı iletişim yükünü gidermek için çözümler: Mesaj akışını kontrol etmek için bir yardımcı çalıştırılması. Gönderici ve alıcının mesajda gereksiz ayrıntılara yer vermemesi. Mesaj alış-verişinin önem sırasına göre düzenlenmesi. Eşitlikçi bir iletişim düzeninin oluşturulması.

Sosyometrik analiz yöntemi Moreno tarafından geliştirilmiştir.

Bir fabrikada ustabaşının üretimde gördüğü bir hatayı, kalite kontrol şefine bildirmesi Yukarıya doğru biçimsel iletişim kanalına bir örnektir?

A dan B, C, D ve E ye doğru biçimsel olmayan iletişim yolu Dedikodu'dur.

Seminer, konferanslar, toplantılar, görüşme, TV görüşmeleri sözlü iletişim araçlarıdır.

Sözel olmayan iletişimde bireyler arası uzaklık 120-240 cm arasında ise "Sosyal mesafe" içinde kalınmış olunur. 0-45 cm samimi mesafe, 45-120 cm kişisel mesafe

Grup tanımı içinde yer alanlar: Üye sayısının en az 2 kişi olması. Üyelerin birbirleriyle etkileşim içinde olması. Üyelerin psikolojik olarak birbirlerinin farkında olması. Üyelerin kendilerini grubun üyesi olarak algılaması.

C den A'ya, C den B ye, C den D ye , C den E ye iletişim modeli Tekerlek'tir.

Grup içinde bir role ve rol sahibine, gruba sağladığı katkının önemine göre verilen değere Statü denir.

Gruplar arası iletişim ve işbirliğini iyileştirmek için bir yöneticinin yapması gereken unsurlar: Grupları fiziksel olarak birbirlerine yakın tutmak. Grupların görevlerinin mümkün olduğunca basit ve amaçlarının açık olmasına dikkat etmek. Gruplar arası iletişim kanallarını yeterince açık tutmak. Organizasyonda grup sayısını mümkün olduğu kadar az tutmak.

Organizasyonlardaki kişisel iletişim engelleri: Ön yargılar, Değer yargıları, Stres, Psikolojik durum

Bir yöneticinin Açıklamalarım hakkında ne hissediyorsunuz? Açıklamalarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuşmalarımızla ilgili herhangi bir sorun görüyor musunuz? sorularını sorması iletişimi iyileştirme yollarından Geriye bilgi akışını gerçekleştirmek amacını taşır.

İletişim sürecinde yer alan kişiler Gönderici ve alıcıdır.

Sunuş yapacak bir kişi, kime sunuş yapacağı, dinleyicilerin kimler olacağı ve katılımcılarla ilgili çeşitli bilgiler toplamıştır. Sunuş yapacak bu kişi, sunuşa hazırlık safhalarından "Amacın belirlenmesi" safhasını gerçekleştirmiştir.

Bir sunuş sırasında dinleyicinin kendisini başkasının yerine koyarak mesajı daha iyi anlamaya çalışması "Empatik davranma" ile ilgilidir.

Etkin dinleme: Konuşmacıyı rahatlatmak. Konuşmacıya dinleme isteğini göstermek. Sabırlı olmak. Sinirlere hakim olmak. Konuşmayı kesmek. Tartışma ve eleştirilerde sert olmamak. Konuşmacılara anlayış göstermek. İlgi dağıtıcıları ortadan kaldırmak.

Sunuşun yapılması esnasında etkin bir konuşma tarzı için gerekli olanlar: Konuşmacının ses tonu. Konuşma esnasında kullanılan sözcükler ve cümle yapıları. Konuşmanın dinleyicilerce anlaşılır yapıda olması. Konuşmanın hızı.

Bir organizasyonda sinerjiye ihtiyaç duyulduğunda toplantı yapılmasına gerek vardır.

Çok sayıda fikrin ortaya çıkması amacıyla yapılan toplantılara Bilgi alış-verişi amacıyla yapılan toplantı denir.

Toplantıyı kimin düzenlediği, kimlerin katılacağı, toplantının türü, başlama ve bitiş saati, ele alınacak konular gibi bilgileri içeren ve toplantının yönetilmesine yardımcı olan yazılı evraka Gündem denir.

Toplantı yöneticisi, toplantı sırasında ilgisiz tiplere Yaptığı işlere ilişkin sorular sormalıdır, somut örnekler vermelidir.

Önceden belli olmayan zamanlarda hazırlanıp sunulan raporlara İstisnai raporlar denir.

Bilimsel araştırma ve yazım kurallarına göre hazırlanan, verilerin analizine dayalı yorumlar içeren, genellikle daha uzun olan ve yöneticilere bilgi ve yol gösterme işlevine sahip rapor türü Biçimsel (formel) rapordur.

İyi bir rapor yazmayı kolaylaştıran unsurlardan biri Amacın belirgin olmasıdır.

İşletmelerin yeni iş ve yatırımlara girişmeden önce bu konuda hazırlattıkları rapor türü Fizibilite'dir

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2 (permalink)  
Alt 10-26-2008, 18:53
(:..NaZo..:) (:..NaZo..:) isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart --->: Örgütsel davranış ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları )

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 2.ÜNİTE

1-20.yy en önemli yaklaşımlarından ilki bilimsel yöntem olmuştur.F.W.Taylor bu yaklaşımın en çok bilinen ismidir.Taylorun sisteminde yönetici bir planlayıcı olarak hareket etmektedir.ve insanların sadece para ile motive olacağına inandığı için parça başı ödeme sistemii geliştirmiştir.

2-Klasik örgüt kuramının en bilinen ismi Max Weberdir.Weberin burokrasi modeli mantık,akılcılık
ve etkililik üzerine kurulmuştur.Bu kuramsal yaklaşımlardan birincisi rasyonellik ilkesidir.Klasik yaklaşım kendi içinde 3 önemli bölüme ayrılır.Bunlar Max Weberiin Burokrasi yaklaşımı,Taylorun Bilimsel Yönetim Modeli Ve Fayol ve arkadaşlarının Yönetim İlkeleri ve Süreci Yaklaşımıdır.

3-Webere göre örgüt belirli özelliklere sahip ise burokrasinin temel karakteristiklerini taşımaktadır.Bu özellikler :

+örgütün büyük bir hacme sahip oluşu
+iş görenlerin vasıflı vasıfsız oluşu
+basit bir kütle üretim teknolojisi
+basit bir ürün yada çıktıdır.

4-Weber burokrasinin beş önemli niteliğine dikkati çekmiştir.Bunlar
+İleri bir iş bölümü
+merkezi bir otoritenin varlığı
+rasyonel bir personel yönetimi
+burokratik kaide ve kurallar
+kayıt ve ayrıntılı bir dosyalama sistemidir.

5-Bilimsel yönetim ve klasik yaklaşımın temel kavramları akılcılık-etkililik ve standardizasyondur.20.yy başında alman psikolog Hugo Munstenberg ilk defa psikolojinin güdüleme ve insanların istihdamlarında katkıları olabilceği görüşünü öne sürmüştür.

6-Hawthorne çalışmaları yöneticiler ve araştırmacılar tarafından yeni bir temel oluşturdu ve insan ilişkileri yaklaşımı denilen bir görüşün ortaya atılmasına neden oldu.

7-Sistem : birbiriyle ilgili parçaların bir bütün olarak fonksiyon görmesidir.Sistem yaklaşımının temelinde olayları tek bir nedene bağlamanın güçlülüğü ve imkansızlığı yatar.

8-Durumsallık yaklaşımının temelinde yatan fikir örgütteki yönetsel dawranışları belirleyecek bir takım kuralların olmadiği yolundadır.

9-Etkileşimcilik yaklaşımı bireylerin nasıl seçilip nasıl açıklanıp çeşitli durumlarda nasıl değişeceği üzerinde durmaktadır.

10-İnsan kapitali yaklaşımı : insanı bir üretim faktörü değil bir üretim kaynağı olarak görür.insanı sadece duygu ve düşünceleri ile hareket eden üretim girdisi olmaktan çıkarır.

bilgi örgüt yapısı içinde entellektüel kağital olarak anılır.3 tür sermayenin toplamından oluşur.
+insan kapitali veya sermayesi
+yapısal kapital veya sermayesi
+müşteri kapitali veya sermayesi

insan kapitali : çalışanların sahip oldukları ve ürettikleri beceri tecrübe dir.
yapısal sermaye : bu bilginin bulunduğu saklandığı örgüt sistemidir.
müşteri sermayesi : tatmin olmuş müşterilerden şirkete malzeme sağlayan kimselerden ve dier dişsal kaynaklardan elde edilen bir değeri ifade eder.örgütün bilgi yapısı yani onun entellektüel sermayesi ona rekabet gücü sağlayan en önemli ana kayağıdır.


ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 5.ÜNİTE

Açık bilgi : organize edilebilen ve bir bireyden diğerine iletişim yoluyla aktarılan bilgidir.

Davranışı şekillendirme : bu kurama göre insanlar geçmişte çevrelerinde yaşadıkları deneyime göre davranışlarını değiştirirler.Bu kuram en çok çevreyi ön plana çıkartır.

ceza : bir davranışın sonuçları gelecekte tekrarlamayı azaltırsayada kaldırırsa cezadır.
sönme : hedef dawranışın azaltılması söz konusudur.
olumlu pekiştirme : davranşn glckte tekrarlanma olasıluğın artmasıdır.
olumsuz pekiştirme : bir sonucun ortadan kaldırılması ile dwranış olasılıgı dvm edior tekrarlanıorsa ki durumdur.

olumlu pekiştirme ile istendik davranışlara yönelmek,istenmdedik dawranışları ise sönmeye bırakmak en iyi yoldur.

sürekli pekiştirme : davranış her ortaya çıktıgında pekiştirilir.
aralıklı pekiştirme : birey aralıklarla pekiştirme alır.
sabit pekiştirme : belli bir sayıda yada zamandan sonra alır.
değişken pekiştirme : ortalama bir dawranış sayısı yada zamana göre uygulanır

çalışanların yaptıkları işin sonuçları hakkınad bir çok yerden bilgi alırlar.buna 360 derecelik geri bildirim denir.

etkili geribildirim yolları
+belirgin geri bildirin
+yeterli sıklıkta geri bildirin
+zamanlı geribildirim
+güvenilir geribildirim
+ilgili geribildirim

bilgi yönetimi : şirketin ship oldugu bilgi ve yetenek girdileri toplamak organize etmek paylaşmak şeklinde tanımlanır.bu bilgiler tanımlanır ve çeşitli ihtisas alanları oluşturulur ve şirkete takdim edilir.buna entellektüel sermaye denir.

örgütsel vatandaşlık davranışı aşağıdaki faaliyetlerden oluşur
+diğerlerini düşünme
+ileri görev bilinci
+sivil erdem
+centilmenlik
+nezakete dayalı bilgilendirme

örgütsel bağlılıkla en çok kabul gören porter,mowday ve steers'e aittir.örgüsel bağlılık : bireyin örgüt amaç ve değerlerini kabul etmesi bu amacca ulaşmak için çaba sarfetmesi ve örgütteki üyeliğinidevam ettirme arzusudur.

duygusal bağlılık:bireyin örgüte olan duygusal bağlılığıdır.
rasyonel bağlılık : örgütü terk etmesiyle kaybedeceklerini düşünerek dvm etmesidir.
normatif bağlılık:örgüte karşı sorumlulugu konusundaki inancının bir sonucudur.

CevaplaBu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Submit Thread to Bu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Seçenekler


Benzer Konular
Yerel Yönetimler 1-7 ünite Ders Notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları ) ÜNİTE 1 Yerel Yönetimler : Devlet sınırları içinde yerleşmiş irili ufaklı insan topluluklarının ortak ve yerel nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak...
İKTİSADİ KALKINMA ve BÜYÜME ders notu (AÖF 4. Sınıf Ders Notları ) İktisadi Kalkınma /İktisadi Kalkınma ve Sermaye Birikimi -------------------------------------------------------------------------------- Sermaye...
Ticaret Hukuku Ders Notu (AÖF 2. Sınıf Ders Notları ) TİCARET HUKUKU- DERS NOTLARI Ticari işletme: ticari işletmenin genel unsurları 1. Gelir sağlamanın amaç edinilmesi 2. Devamlılık 3. Esnaf...
İktisat Teorisi Ders Notu Ara sınav (AÖF 2. Sınıf Ders Notları ) İktisadi olaylar analiz edilirken ortaya konan kurallar yapısına KURAM denir. Geçmişte derlenmiş verileri kullanarak kurallar bulmaya ve bunları...
genel işletme ünite 3 ders notu (AÖF 1. Sınıf Ders Notları ) İŞLETMELERİN KURULUŞU KURULUŞ KARARININ OLUŞUMUhttp://www.hanemiz.com/images/smilies/becky.gifir işletmenin kurulması,belli bir alana belli bir...

  Son Konular
2017 Yılı Psd Türkçe takvimi...
Arkadaşlar 2017 Takvimini Photoshop proğramında kendim hazırladım.Resimlerde görüldüğü gibi her bir layer diğerlerinden bağım...   Photoshop Dersleri 
Atatürk Olmasaydı...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
5 Haslet Zikri...
5 Haslet Zikri https://www.youtube.com/watch?v=-WoduLc7XsI...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Askerimiz için dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Kardeşler bildiğiniz üzere ordumuz şerefli bir gaza içerisind...   Namaz Ve Dualar 
Atatürk'ün Çocukluk Anıları...
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK ANISI: ELBİSE KAVGASI Çocukluğumda yaşadığım anılardan biri de Makbule ile Naciye arasındaki elbise ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Atatürk'ün İlkokul Anıları...
MUSTAFA OKULA BAŞLIYOR Mustafa okula başlayacaktı. Babası Ali Rıza Bey oğlunun laik eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Bilgisayar başında para kazanma...
SELAM ARKADAŞLAR SİTEDE ÇOK ESKİYİM ESKILER TANIR BENI BILGISAYAR BASINDA HAFTALIK 100 TL KAZANMA FIRSATI VEREN BIR OYUN 10...   Sohbet ve Muhabbet Bölümü 
Mehdilik Konusu ve Gaybe İman...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Aşura Günümüz Mübarek Olsun...
Aşura Günümüz Mübarek Olsun. 0jdafn-ZLKQ...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Suriyedeki Mazlumlar için Dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Namaz Ve Dualar 

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:08.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content’s copyrights in our page,please click here to contact us.
DMCA.com