Anasayfa Kimler Online
Go Back   Masalca > Kültür ve Sanat Bölümü > Genel Kültür, Kültür ve Sanat > Diğer Sanat Dalları
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Diğer Sanat Dalları Bu Bölümde Tüm sanat dalları ve özellikleri Bulabilir Paylasabilirsiniz...Grafik Sanatı

Genel Kültür, Kültür ve Sanat kategorisinde ve Diğer Sanat Dalları forumunda bulunan Grafik Sanatı konusunu görüntülemektesiniz.
Grafik Sanatı Programın Gerekçeleri Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum ... 
Seçenekler
  #1 (permalink)  
Alt 11-05-2008, 11:53
EKoL EKoL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart Grafik Sanatı

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


Grafik Sanatı

Programın Gerekçeleri
Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak meslekî eğitimi de yakından ilgilendirmektedir. Özellikle Avrupa Birliğinden ve küreselleşmeden söz ettiğimiz bu günlerde, meslekî eğitim programlarının sektörün eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması çok önemlidir. Bu amaçla yeni pek çok meslek alanında ve dalında eğitim-öğretim programı hazırlanmaktadır. Bu alanlardan birisi de grafik tasarım alanıdır.
İnsanın çevreye uyum sağlayabilmesi için sürdürülen plânlı ve plânsız etkinliklerin tümü eğitim olgusunu meydana getirir. İnsanın çevresi ile olan bu etkilenme süreci sonunda oluşan eğitimin temelinde de iletişim yatmaktadır.

Dünyadaki iletişim teknolojilerinin sürekli gelişmesi, kitle iletişim araçlarının çeşit ve sayı olarak çoğalması, ülkeleri ve kültürleri birbirlerine daha çok yaklaştırmaktadır. Özellikle de tanıtım ve reklâmın önemini bir kat daha artırmaktadır.

Günümüzde artık eğitim, ister örgün isterse yaygın olsun, her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. İletişim, grafik tasarımın var olma nedenidir. Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır.

Grafik tasarım ürünleri, geniş halk kitlelerini estetik açıdan eğitmekte etkin rol oynamaktadır. İnsanların günlük yaşamında afiş, illüstrasyon, animasyon, çizgi filmler, endüstri grafiği ve çevre düzenlemeleriyle geniş bir biçimde yer almaya başlayan grafik sanatı, hemen her yaşın eğitiminde etkili olmaya başlamıştır. Grafik sanatı, içinde yaşadığı toplum ile iç içe olan bir sanattır.

Grafik ürünlerinin anlatım gücü, söze dayalı anlatım gücünü aşmıştır. Aynı dili konuşmayan, yazmayan, hatta okuma-yazma bilmeyen insanlara grafik simgelerle aynı şeyleri anlatma olanağı vardır. Grafik sanatının temel işlevi bir mesajı iletmek, bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Görsel iletişim yoluyla yazı ve elemanları estetik kurallar çerçevesinde düzenlemektedir.

İşte bu olanak, grafik sanatını çeşitli uzmanlık dallarını kapsayan bir meslek durumuna getirmiştir. Grafik tasarım; reklâm dünyası, görsel medya, bilgisayar, fotoğraf, film sektörü, multimedya ve matbaacılık gibi pek çok alanı kapsamaktadır.

Reklâm ve tanıtım sektörü ile ve bilgisayar-dijital sektöründe yaşanan hızlı ve teknolojik gelişmeler, bu alandaki işletmeleri doğrudan etkilemektedir. Grafik tasarım kullanım alanının çok yaygın olması ve amatörlerin sayısının her geçen gün hızla artmasından dolayı reklam ve tanıtım yapan iş yerlerinin sayısı da artmıştır. Bu gelişmelerden dolayı bu alanlardaki teknoloji de sürekli ilerlemekte, her an yeni ürünler ve malzemeler üretilmekte, piyasaya sunulmaktadır.
Ülkemizde Reklam ve Tanıtım sektöründe yer alan kuruluşlar, orta ve küçük
ölçekli işletmeler olarak ele alınacak olursa bu işletmeler;

* Reklam ajansları,

* Tabela&Reklamevleri ,

* Serigrafi baskı atölyeleri,

* Matbaalar,

* Gazeteler,

* Fotoğraf stüdyoları vb. olarak sıralanabilir.
Burada da görüldüğü gibi Reklam & Tanıtım sektörünün geniş kapsamlı bir dağılım göstermesinin yanı sıra, Buralarda çalışan kişiler ise daha çok mesleği “usta-çırak” yöntemi ile öğrenmektedir. Oysa bu sektör teknolojik gelişmelerden etkilenmektedir. Sektörde eğitilmiş ara eleman olmaması, bu gelişmelere uyumu zorlaştırmaktadır. Üstelik günümüzde amatör olarak Reklam,fotoğraf ve basım-yayın işiyle uğraşan, meslek olarak değil, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla hobi olarak da bu alanlarla ilgilenenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır.

Ayrıca, grafik tasarım &fotoğraf kendi sektörünün dışında daha pek çok iş kolunda da, hem meslek ve hem de iş olarak yer almaktadır. Bu amaçla reklamcılığın ve fotoğrafçılığın uygulama alanlarına bir göz atacak olursak; dergi-gazete-kitap hazırlanması ve basımında, tabela-pankart-afiş hazırlanması ve uygulanmasında, serigrafi-offset-tipo baskılarında, eşantiyonluk eşya hazırlanmasında, broşür-kart-ambalaj-web sayfası-ön ekran tasarımında vesikalık, anı ve özel gün fotoğrafçılığında, basın-yayın-gazetecilik ve iletişim organlarında, endüstri ve sanayide, tanıtım-reklâm çalışmalarında, arkeolojik çalışmalarda, belgeleme çalışmalarında ve araştırmalarda, tıbbî çalışmalarda ve adlî tıpta, haritacılık alanında, askerî araştırma ve incelemelerde, polisin suçlara yönelik (suçlu-kriminolojik fotoğrafçılık) lâboratuvar çalışmalarında, bilimsel ve akademik çalışmalarda, kalite kontrol yapmada, sahne sanatlarında, sinema ve televizyon çekimlerinde, stok fotoğrafçılık ile fotoğraf pazarlama ve satış amacıyla, bilgisayar-internet ortamında, amatör fotoğrafçılıkta, fotoğraf sanatı ile uğraşılarda ve daha pek çok alanda reklamın ve fotoğrafın ve yaygın olarak kullanıldığını görebiliriz.

Görüntü egemenliğinde yaşadığımız bugün, reklam ve tanıtım günlük hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Yaşantımıza renk ve anlam katan bir rol taşıyarak da her an her yerde karşımıza çıkmaktadır.

Lefkoşa ve Girne’ de reklam ve fotoğrafçılık sektöründen temsilcilerle yazışma yolu ile ve yüz yüze yapılan görüşmelerde, çeşitli araştırmalarda, bu alanlarda eğitilmiş ara eleman sıkıntısı çekildiği ve bu alanda meslekî eğitim verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Ülkemizdeki üniversitelerde grafik tasarım eğitimi veren bölümler bulunmaktadır. Ancak bu bölümlerden mezun olan bireylerin, bu sektörlerin ara eleman ihtiyacını karşılamadığı üniversiteler ve sektörle yapılan görüşmelerde saptanmıştır. Okullarımızda grafik tasarım ve fotoğraf sadece, Atatürk Meslek lisesinde, Resim Dalının altında ders olarak verilmektedir. Bu durum da geniş bir çalışma alanı olan bu sektörün eğitim ihtiyacını karşılamaktan çok uzak bir görünüm sergilemektedir.

Bugüne kadar yalnızca reklamcılık olarak tanıdığımız bu sektör, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak;
* Art direktör,
* Yardımcı grafiker,
* Grafik tasarım bilgisayar operatörü,
* Serigrafi baskı elemanı,
* Tipo-Offset baskı elemanı,
* Tabelacı,
* Basın Fotoğrafçısı-Foto Muhabiri,
* Portre- Anı-Özel Gün Fotoğrafçısı,
* Reklâm-Tanıtım Fotoğrafçısı,
* Bilgisayarda Fotoğraf,
* Fotoğraf Satış Elemanı vb. gibi bir çok alt meslek (dal) grubuna ayrılmıştır.

Bu mesleklerden bazıları üniversitede akademik ve uzmanlık eğitimi gerektirirken, bazıları da daha alt seviyede eğitimi gerekli kılmaktadır. Bu eğitim de, Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları tarafından verilecek diploma ve sertifika programları ile karşılanabilecektir. Böyle bir eğitim hem sektörün beklentilerine cevap verecek, hem de üniversitelerin ilgili bölümlerine gidecek öğrenciler için temel teşkil edecektir.

Yoğun bir rekabetin yaşandığı, kalite kavramının ve nitelikli iş gücü talebinin giderek daha çok ifade edilir olduğu günümüzde, ulusal ve uluslar arası pazarlarda önemli bir yeri olan Grafik Tasarım sektöründe çalışan kişilerin meslekî yeterlikleri de büyük önem kazanmaktadır.
Dünyadaki globalleşme süreci ile uyum içerisinde olan K.K.T.C.’de de grafik tasarım, dolayısıyla da reklâmcılık, son yıllarda gerek harcanan para gerekse nitelik olarak çok hızlı bir gelişme göstermektedir.
Sektörün yapısı da geleneksel ölçülerde pazar ekonomisinin standartlarına doğru bir gelişme eğilimi içerisindedir. Özellikle dış ticaretin serbestleşmesi yönündeki gelişmeler, ve bu gelişmenin yaratacağı rekabet ortamı, yerli üreticilerde reklâmın gerekliliği inancını doğurmuş, aynı zamanda sağlıklı bir medya plânlaması ihtiyacı, medya verilerinin derlenmesi ve kullanımı gibi bilimsel yöntemleri de beraberinde getirmiştir. Reklâmın etkinliğinin ölçülmesinde çağdaş yöntemlerin daha fazla uygulandığı bir aşamaya gelinen ülkemizde, reklâm ve grafik ajansları yapılanması; bugün K.K.T.C. reklâm sektörünün AB Standartlarını benimseyerek uygulamada diğer birçok sektörün önüne geçmesi gerekliliğini sağlamıştır. Bu amaçla, Grafik Tasarım alanı program tasarımı ile ilgili olarak anketler uygulanmış, yüzyüze mülakatlar yoluyla işgücü ihtiyacı belirlenmeye çalışılmıştır. Anketlerin sonuçları değerlendirilmiş, ve Grafik Tasarım Alanı Programının içeriği ve yapısı plânlanmıştır.

Muhtemel Öğrenci Durumu:
Atatürk Meslek Lisesi, genel olarak son yıllarda öğrenci sayısını arttıran bir okuldur. Bu nedenle; Grafik Tasarım Bölümü açıldığında öğrenci akışının olacağı düşünülmektedir.
Ortak Çalışma Yürütülecek Kurumlar:

Öğretim programı uygulanırken aşagıda belirtilen kurumlar ile işbirliğine gidilecektir.Söz edilen işbirliği uygulama için öğrenci gönderme, işgücünden ve donanımdan karşılıklı yararlanma şeklinde olacaktır.
  • Belediyeler
  • Matbaacılar ve Reklamcılar Birliği
  • Radyo&Televizyonlar,
  • Turizm Bakanlığı,
  • Çalışma Bakanlığı,
  • Reklam Ajansları Fotoğraf Stüdyoları
  • Gazete & Matbaalar.
Okulun Öğretim Programı İle İlgili Olarak Fiziki Donanımı

Programın uygulanmasına yönelik olarak okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen durumu yeterlidir.
Programı Tamamlayan Bireylerin Muhtemel Ünvanları
* Yardımcı grafiker
* Bilgisayar destekli grafik tasarım operatörü
* Fotoğraf rötuş elemanı
* Fotoğraf satış elemanı
* Serigrafi baskı ustası
Süre: 3 yıl
EĞİTİM PROGRAMI
Genel Amaçlar:
Grafik Tasarım öğretim programı bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler, özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, alanı ile ilgili olarak sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Grafik Tasarım Öğretim Programı
DALIN AMAÇLARI:
Bu dalı başarı ile bitirmiş öğrenciler;
1- Görsel iletişim faktörlerinin grafik tasarıma katılması için gerekli olan temel bilgileri, tanım ve terimleri kavrar.
2- Grafik tasarımın uygulama alanına aktarılmasında; öğrenciler ele aldıkları konuyu araştırarak ve uygulamalı çalışmalar yaparlar.
3- Grafik sanatların sanayi ile ilişkisi üzerine bilgileri alır ve araştırmalar yapar.
4- Çeşitli grafik üretim teknikleri ile uygulamalar yapar.
5- Grafik tasarım için üretilmiş bilgisayar yazılımlarını kullanır.
6- Reklam sektörünün çalışma prensiplerini uygulamalı olarak öğrenir.
7- Alanı ile ilgili araç-gereçleri tanır, ekonomik kullanma alışkanlığı kazanır, basit bakım ve onarım yapar.
8- Sanatsal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, yenilikleri takip etme alışkanlığı kazanır.
9- Zamanı ve malzemeyi ekonomik kullanma alışkanlığı kazanır.
10- Uygulamalarda grup çalışması, yardımlaşma, diyalog kurma alışkanlığı kazanır.
11- Yerine ve doğru eleştiri yapma, eleştiriye açık olma alışkanlığı kazanır.

__________________________________________________ ___

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"  #2 (permalink)  
Alt 11-05-2008, 11:53
EKoL EKoL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart Grafik Sanatı Nedir?

<Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algilanabilir ve gorulebilir bir düzlemde organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, paketleme gibi birçok ortamda uygulanabilir. Temel ilkeleri hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm, ve birliktir. Grafik tasarım üzerinde çalışıp 2 yıllık yüksekokul okuyanlara "Grafiker", 4 yıllık lisans eğitimi yapanlara "Tasarımcı" denir.

İnternet üzerinden yapılan grafik tasarım yarışmaları kullanıcıları hem bu sanata teşfik etmekte hemde çalışmalarını ödüllendirmektedir.

Grafik Tasarım, görsel bir iletişim sanatıdır. Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. Grafik tasarım terimi ilk kez 20.yyın ilk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler için kullanılmıştır. Teknoloji geliştikçe, sadece malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarlar yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın kapsamının, içine girmiş ve bu terimin anlamı genişlemiştir. Bugünün grafik tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini sürdüren bir meslek adamıdır.
Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Grafik Tasarım Problemleri genellikle iki boyutlu yüzeyler üzerinde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, seramikçi ve diğer birçok meslek grubunun oluşturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir üyesi olan grafik tasarımcı da birçok tasarım problemini çözerken, bu ortak dilden yararlanır.
Bu grafik tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı, uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.
Tasarımcı için tek bir çözüm yoktur; birçok çözüm vardır. Başka bir deyimle, bir grafik tasarım problemi içinde tek bir doğru çözüm yoktur.
Tasarımcı belirli bir mesaj, belirli bir hikaye aktarırken, yine belirli bir parasal, fiziksel ve psikolojik sınırlamalarla karşı karşıya kalır. Bütün bu sınırlamalara rağmen tasarımcı, hedef kitleye söz konusu mesajı doğru ve etkili bir biçimde aktarmak zorundadır.
İletişim, grafik tasarımın hayati unsurudur. Zaten, grafik tasarımı bu denli ilginç, dinamik ve çağdaş kılan şey de iletişime yönelik olmasıdır. Tasarımcı; güncel bir bilgiyi, çağdaş bir beğeni anlayışı içinde ve yine çağdaş araç ve malzemelerle sunmak zorundadır. Bu nedenle de yeni eğilimleri, teknolojik buluşları ve yaşadığı dönem içinde tartışılan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunları yakından izlemelidir.
Tasarım eğitimi bir yaşam boyu sürer. Çünkü sürekli değişim, sürekli bir yenilemeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle grafik tasarım mesleğinin ağır kanlı ve nostaljik bir kişiliğe uygun bir uğraşı alanı olacağını söylemek zordur.


GRAFİK TASARIMI
Grafik tasarım, çağımızda insanlar arasında iletişim aracı olarak önemli bir görev üstlenmiştir. Görsel grafik öğelerinin dili söze dayalı anlatımı aşan bir güce sahiptir. Aynı dili konuşmayan, okuma yazma bilmeyen insanlara grafik simgelerle aynı mesajı iletmek mümkündür. Grafik yazı, biçim, renk, çizgi gibi görsel araçlar yoluyla iletişim kurma sanatı olarak tanımlanabilir.
Grafik tasarımda, iletişim ve mesaj söz konusudur.


Tarih

Grafik tasarımın tarihi,MÖ 14,000'lerde yapılmış mağara resimlerine ve İÖ 4.yy'da yazının başlamasına dayandırılabilir. Sonraları daha çok el yazması dini içerikli kitaplar ilk yayınlar olacaktır. Johann Gutenberg'in Avrupa'da 1450'lerde hareketli matbaa'yı icadı ıle kitaplar yaygınlaşmaya başlamıştır. O dönemlerde entellektüel düşünce din etrafında olduğundan ilk basılıp dağıtılmaya başlanan kitaplar dinsel kitaplardır. Basılı yayınlar için harf ve metin dizimi erken dönem grafik tasarım pratikleridir.

Türkiye'de İbrahim Müteferrika ilk defa 14 Aralık 1727'de Müteferrika Matbaasını kurmuştur. Burada basılan kitaplar dünya kitap tarihine ve Osmanlı kültürü tarihine dair önemli bilgiler vermektedir. Bu matbaada 1729-1742 tarihleri arasında 16 kitap basılmıştır. 1729'da "Vankulu Lugati" Arapça harflerle ilk basılan kitaptır. Katip Çelebi'nin 1732'de basılan "Cihannuma"sı içinde harita ve çizimler vardır. J. B Holderman'ın "Grammaire Turque" kitabı 1730'da Osmanlı'da Latin alfabesini kullanan ilk baskı olmuştur. 1732 yılında basılan "Tarih-i Hind-i garbi" (Amerika'nin keşfi), Amerika hakkında Müslüman bir yazar tarafından yazılan ilk kitaptır, 13 tahta baskı içerir.

1891-1896 arasında William Morris tasarladığı kitaplarla zamanına göre çok başarılı grafik tasarım işler üretmiştir. William Morris'in isleri grafik tasarim icin bir pazar oldugunu gostermistir. Bu donemler tasarımın sanattan ayrılmaya başladığı dönemlerdir.

Birinci Dünya savaşı sonrasında 19.yy'ın sanat ve tasarım görüşlerine tepki olarak yeni düşünceler oluşmaya başladı. 1919'da Almanya'nin Weimar şehrinde kurulan Bauhaus okulu sanat ve tasarım alanında birçok yeniliğin öncüsü oldu.


Türkiyede Grafik Tasarım

Grafik tasarım kavramı baskı sanarı ve teknolojisinden ayrı düşünmek olanaksızdır. Bu nedenle Türkiye'de ilk kurulan basım evinin Türk grafik sanatının ilk filizlendiği ortam olduğunu söylemek yalnış olmayacaktır.

İstanbul, Türkiye'de iş ve kültür hayatının, dolayısıyla grafik tasarımmesleğinin de merkezidir. Görsel açıdan uyarıcı bir ortamın Türkiye tasarımcılarının çoğunun toplandığı yer olması şaşırtıcı değildir.

Grafik tasarım mesleğinin gelişiminden önce gelen kişiliklerden biri; Yurdaer Altıntaş ve çalışma arkadaşları tarafından kurulan, Türk tasarımcılarını temsil eden profesyonel kurum; Grafikerler Meslek Kuruluşu da İstanbul'da dır.

Türk grafik tasarımının kendi kişiliğini bulması için belki biraz daha zaman gerekiyor. Toplumsal kültürün görsel anlatım ve iletişim biçimlerine uyum sağlayamaması, basılı iletişim teknolojisinin ülkemize oldukça geç girmiş olması, grafik tasarım eğitimini diğer görsel sanat dallarına göre henüz emekleme döneminde olması gibi nedenler; Türk tasarımcıların uluslar arası düzeyde söz sahibi olmasını geciktirmektedir. Piyasadan yetişerek belirli zanaatçı deneyimini kazanan, ama tasarım eğitimi ve kültüründen yoksun bir çok "meslektaşımız" uzun yıllar Türk grafik tasarımına yön vermiştir.

Bunun sonucunda, belirli bir temele; kavrama ya da bakış açısına dayanmayan, görsel efekt ve süslemelerle dolu, iletişim işlevinden göz ardı edildiği grafik ürünler ortaya çıkmış ve çıkmaktadır.

Bu olumsuz tabloyu düzeltecek yegane gücün; tasarım eğitimi almış, grafik tasarım problemlerine kavramsal açıdan yaklaşabilen ve iletişimi grafik tasarımın ayrılmaz bir parçası olarak ele alan genç grafik tasarımcıları olduğuna inanıyoruz.


__________________________________________________ _____

  #3 (permalink)  
Alt 11-05-2008, 11:55
EKoL EKoL isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart Grafik Sanatı Nedir?

Dilimize tasarlama sözcüğü, İngilizce ve Fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. Desing kelimesi de Latince kökenlidir. Tasarımın birçok tanımı yapılabilir. Bunlardan birkaçını verelim:
Tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. Nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. Bu nedenle önemsiz ayrıntılar yerine, önemli özelliklere dikkat çeker. Bunun sonucu olarak ta algılardan genelleştirme yapılarak kanılara varılır.
Tasarım bilgi edinme öğesidir. Çünkü, duyumsal tasarım ile zihinsel tasarım daima birbirini etkiler. Bu nedenle duyumsal bilgi ile ussal bilgi her zaman iç içedir. Gerçek bilgi ise böylelikle oluşur.
Güzel sanatlar alanında tasarım, yaratıcı sürecin kendisi olup, bir faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların hazırlanması süreci çalışmalarını kapsar.

Tasarım: Bir şeyi zihinde biçimlendirme kurma, tasarımlanan biçim , tasavvur.
Bilgisayar alanında ise: Bilgisayar destekli tasarım: Araştırma bürolarında, yeni bir ürünün tasarımı için kullanılabilen bilişim tekniklerinin tümü.

TASARIMIN OLUŞUMU VE TASARIMIN DALLARI

Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.
Uygulamalı tasarım dallarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür: Endüstri tasarımı, Çevre tasarımı ve Grafik tasarımı.
Endüstri tasarımı üç boyutlu nesnelerin tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgilidir. Makineler, araç-gerçler, mutfak malzemeleri ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer.
Çevre tasarımcısı ise bina, peyzaj ve iç mekan tasarımını kapsayan oldukça geniş bir çalışma alanıdır. Bu alanda da tasarımcını görevi dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.
Grafik tasarımcı ise genel olarak, okunan ve izlenen görüntülerin tasarımında sorumludur. Afişler, kitaplar, bilgi ve uyarı işaretleri, broşürler vb. grafik tasarımı etkinlik alanı içine girer. Grafik tasarımın amacı da gerek iletişim, gerekse estetik kaliteyi en üst düzeye çıkarmaktır.
Bir tasarım problemi daima iletişim ile ilgilidir. Tasarımcı; uygulama yöntemlerinin yanı sıra görsel algılamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ile görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve göz önüne almak zorundadır.

Tasarım Süreci;
1)PROBLEMİN TANIMI
2)BİLGİ TOPLAMA
3)YARATICILIK VE BULUŞ SÜRECİ
4)ÇÖZÜM BULMA
5)UYGULAMA

1)Problemin tanımlanması: Bir tasarım problemini çözümündeki ilk aşama , problemi tanımlamaktır. Verilen konunu ne olduğunu tam olarak anlama ve o konuyu benimseyebilmektir. Bir problemi tanımlarken, sınırları zorlamak ve alışılmış düşünce sistemlerine takılıp kalmamak gerekir.
2)Bilgi toplama: Yapılacak tasarımda bir hareket noktası bulabilmenin tek yolu, problem hakkında mümkün oldukça çok bilgi toplaya bilmektir.
3)Yaratıcılık ve Buluş: Tasarımcı yada tasarım öğrencisi, konu ile ilgili araştırmalar yapıp gerekli bilgi ve verileri toplamışsa ve bunları değerlendirebiliyorsa yaratıcılığa ulaşılabilir. Yaratıcılık tasarımın en önemli bölümü sayılabilir.
Yaratıcılıkta iki aşama olduğu söylene bilir. Tasarımcı kağıda ilk eskizlerini karaladığında “dışavurumculu yaratıcılık” aşamasındadır. Eskiz biraz daha ayrıntılı bir hale getirildiğinde ise “üretken yaratıcılık” aşamasına geçilmiş olur.
4)Çözüm bulma: Yaratıcılık ve buluş süreci, problemin ortaya konması ve olasılıkların araştırılmasına yönelik çalışmaları içerir. Çözüm bulma ise bu olasılıklar hakkında bir karara varılarak, araştırmanın sona erdirilmesidir. Çözüm olarak seçilen olasılıklar, daha sonra ayrıntılı taslaklar halinde hazırlanır.
5)Uygulama: Tüm aşamalardan geçmiş olan tasarımın hazır hale getirilmesi işlemidir.

TASARIM İLKELERİ

Bir tasarımın hammaddeleri şunlardır:
1)Çizgi: Düz yada kıvrımlı, sürekli yada kesik, grenli yada keskin özelliklere sahip olabilir. Çizgiler karakterine yada konumuna bağlı olarak bazı mesajlar iletebilir. Düşey çizgi[IMG]http://www.************/images/smilies/crazy.gif[/IMG]aygınlık. Yatay çizgi: durgunluk. Kıvrımlı çizgi: zafer. Diyalog çizgi: canlılık.
2)Ton
3)Renk : İzleyicide bir çok duygular uyandırabilir. Sıcak renkler uyarıcı, soğuk renkler ise dinlendirici etkiye sahiptir.
4)Doku: Bir yüzey üzerinde tekrarlara dayalı biçimsel bir düzen bulunuyorsa orada bir dokunun varlığından söz edilebilir.
5)Biçim: Birçok çizginin bir arada bulunuşu, tek bir çizgi içerisindeki dönüş ve kıvrımlar ile değişik tonların oluşturduğu yüzeyler, bir tasarımda biçimi oluşturan unsurlardır.
6)Ölçü: Tasarım daima değişik ve belirli ölçülere sahip görsel unsurların bir araya gelmesiyle oluşur.
7)Yön: Bir tasarım üzerindeki çizgiler ve noktalar değişik noktalara yönelerek bir hareket oluştururlar. Tasarımcı , vereceği etki doğrultusunda bu hareketi yönlendirmekle yükümlüdür.

Bir tasarımın beş temel ilkesi bulunmaktadır.
1)Denge
2)Orantı ve görsel hiyerarşi
3)Görsel devamlılık
4)Bütünlük
5)Vurgulama
Tasarım çalışmalarında bu beş temel ilke göz önünde tutulmalıdır. Tasarım hazırlanırken denge, orantı ve görsel devamlılık bir bütünlük içerisinde iyi bir vurgulamayla verilmelidir.

TASARIMIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

Taslaklar: Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar yada kararlamalardır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması gereken kısmıdır.
Taslak aşamasında yaratıcılığın bütün sınırları zorlanmalı, bu çalışmalar belirli bir olgunluğa erişmeden herhangi bir seçme yoluna gidilmemelidir. Taslaklar, tasarımın görünümü hakkında üretim öncesinde bilgi veren unsurlardır. Her tasarım için en az bir taslak önceden hazırlanmalıdır.
Taslak çalışmasının gelişim evresi: Taslaklar ilk önce karalamalardan yola çıkılarak hazırlanır yani taslak hazırlamanın ilk aşaması karalamalardır. Tasarımcı karalamaları arasında seçtiği birkaç örneği biraz daha görsel hale getirir buna ön taslak denir. Çalışmanın son aşaması ayrıntılı taslaklardır. Bu taslaklarda iyice ayrıntıya girilir ve tasarım görselleştirilmiş olur.

TASARIMIN OLUŞTURULMASI

Mümkün olduğu kadar basit ve net bir tasarım yapabilmek için, tasarımın çözümünde üç boyuta geçerken çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılır. Kullanılan görsel öğeler yeni bir bütünü meydana getiren esas parçalardır.
Tasarım doğrultusunun, ulaşacağı kitlenin farkında olmalıdır. Neyi hangi fiyata satabileceğini, neyi niçin satamayacağını yi bilmelidir. Biçim ve dekorda farklı kitleleri hedeflemelidir. Firmanın rekabet ettiği diğer firmaların ne yaptıklarını , ne ürettiklerini bilmelidir. İnsan ilişkileri de işin en önemli kısmıdır.
Kısaca özetlenen tasarım ilke ve yöntemleri, seramik tasarımı konusunda irdelendiğinde, ele alınan görsel yöntem ve ilkelerin bilinmesi, biçim kaygısı kadar malzeme yani sır, ve boya maddeleri ve yapıları, uygun şekillendirme ve kurutma yöntemleri, fırın ve ısı faktörü kullanılabilir dekor yöntemlerinin de bilinmesi gerekir. Çünkü ürün tasarımında kullanılacak çamur ve sır hammaddelerinin aralarındaki ilişkiler ve kontrol yöntemleri, toplu küçülme, su emme ve mukavemet oranları önemli rol oynar. Bu ilişkiler birbirini etkiler.


_________________________________________________

CevaplaBu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Submit Thread to Bu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Seçenekler


Benzer Konular
Temari Sanatı Nedir? Temari Sanatı Yapımı İçin İpuçlar ve Çeşitleri Temari Sanatı Nedir? Temari Sanatı Yapımı İçin İpuçlar ve Çeşitleri "Temari" çocukların zıplatıp sektirerek sürdükleri sarmalanmış...
Grafik - Grafik Nedir - Grafik Hakkında Grafik - Grafik Nedir - Grafik Hakkında Grafik Nedir - Grafik Hakkında grafik -ği isim Fransızca graphique 1 . Çizge:
Grafik ------------------- Grafik Mezunları baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı,...
Grafik Sanatları -------------------- Programın Amacı Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak...
Gotik Sanatı « Mimari Sanatı -------------------- Avrupa'da Romen mimarisini takip eden ve XVI. Yüzyıl sonuna kadar süren bir mimarlık tarzı. Gotik mimarisi, Roman...

  Son Konular
2017 Yılı Psd Türkçe takvimi...
Arkadaşlar 2017 Takvimini Photoshop proğramında kendim hazırladım.Resimlerde görüldüğü gibi her bir layer diğerlerinden bağım...   Photoshop Dersleri 
Atatürk Olmasaydı...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
5 Haslet Zikri...
5 Haslet Zikri https://www.youtube.com/watch?v=-WoduLc7XsI...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Askerimiz için dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Kardeşler bildiğiniz üzere ordumuz şerefli bir gaza içerisind...   Namaz Ve Dualar 
Atatürk'ün Çocukluk Anıları...
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK ANISI: ELBİSE KAVGASI Çocukluğumda yaşadığım anılardan biri de Makbule ile Naciye arasındaki elbise ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Atatürk'ün İlkokul Anıları...
MUSTAFA OKULA BAŞLIYOR Mustafa okula başlayacaktı. Babası Ali Rıza Bey oğlunun laik eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu’na ...   Mustafa Kemal Atatürk 
Bilgisayar başında para kazanma...
SELAM ARKADAŞLAR SİTEDE ÇOK ESKİYİM ESKILER TANIR BENI BILGISAYAR BASINDA HAFTALIK 100 TL KAZANMA FIRSATI VEREN BIR OYUN 10...   Sohbet ve Muhabbet Bölümü 
Mehdilik Konusu ve Gaybe İman...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Aşura Günümüz Mübarek Olsun...
Aşura Günümüz Mübarek Olsun. 0jdafn-ZLKQ...   Kuran-ı Kerim Ilmihal 
Suriyedeki Mazlumlar için Dua...
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah '...   Namaz Ve Dualar 

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:25.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content’s copyrights in our page,please click here to contact us.
DMCA.com