Anasayfa Kimler Online
Go Back   Masalca > Genel Her Telden > Üniversite ve Öğrenci Bölümü > Muhasebe Bölümü
Kayıt ol Forumları Okundu Kabul Et


Muhasebe Bölümü Muhasebe Bölümü, Hesap Kodlarının Tanımları, Kurulum, vs...2010 SGK Tavan ve Taban ücretler

Üniversite ve Öğrenci Bölümü kategorisinde ve Muhasebe Bölümü forumunda bulunan 2010 SGK Tavan ve Taban ücretler konusunu görüntülemektesiniz.
2010 SGK Tavan ve Taban ücretler 2010 SGK Tavan ve Taban ücretler 2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010) Asgari ücret, ... 
Seçenekler
  #1 (permalink)  
Alt 10-08-2009, 11:00
Admin Admin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
 
Standart 2010 SGK Tavan ve Taban ücretler

"Sponsorlu Bağlantılar"

 


2010 SGK Tavan ve Taban ücretler

2010 SGK Tavan ve Taban ücretler


2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010)

Asgari ücret, 1 Ocak 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt 729, net 577.01 lira, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499.62 lira olarak belirlendi.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti tespit etti.

Buna göre, asgari ücret, 16 yaşından büyükler için 1 Ocak 2010'dan itibaren brüt 729, net 577.01 lira olarak belirlendi. 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti 885.73 lira olacak.

Asgari ücret, 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise brüt 621, net 499.62 lira olarak tespit edildi. 16 yaşını doldurmamış işçiler için belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti ise 793.94 lira olacak.2010 Yılı Asgari Ücret
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010)


01.01.2010 - 30.06.2010 tarihleri arasında (AYLIK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 729 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından büyükler için): 577,01 TL

2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 621 TL
2010 Asgari Ücret Net, Neti (16 yaşından doldurmamışlar için): 499,62 TL
01.01.2010 - 30.06.2010 tarihleri arasında (GÜNLÜK ASGARİ ÜCRET);
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşından büyükler için): 24.30 TL
2010 Asgari Ücret Brüt, Brütü (16 yaşını doldurmamışlar için): 20.70 TL2010 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 Dönemi)16 Yaşından Büyükler

16 Yaşından Küçükler

Brüt Ücret
729 TL621 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
102,06 TL
86,94 TL


İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
7,29 TL
6,21 TL


Gelir Vergisi (%15)
38,27 TL
24,50 TL


Damga Vergisi (%6)
4,37 TL
3,73 TL


Kesintiler Toplamı

151,99 TL
121,38 TL


NET ASGARİ ÜCRET

577,01 TL
499,62 TL

2010 Asgari Ücret 'in İşverene Maliyeti
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 Dönemi)
16 Yaşından Büyükler

Asgari Ücret
729 TL
Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5)
142,16 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2)
14,58 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ
885,74 TL

16 Yaşından
Küçükler


Asgari Ücret
621,00
SSK PRİMİ % 19.5 (İşveren Payı)
121,10
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) (1)
1,08
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2
12,42
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı)
(Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2)
2,16
SSK ALT SINIR PRİM FARKI
(Alt Sanır-Asg.Ücr.) x (% 14 + % 19.5) (3)
36,18
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI
(1)+(2)+(3)
39,42
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
793,94


2010 Asgari Ücret 'in Kapıcılar İçin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 Dönemi)

Kapıcılar İçin Net Asgari Ücretin Hesabı

Brüt Asgari Ücret

729,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı (% 14)
102,06 TL

İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1)
7,29 TL

Kesintiler Toplamı

109,35 TL

Net Asgari Ücret
619,65 TLKapıcıların İşverene Maliyeti

Brüt Asgari Ücret

729,00 TL

Sigorta İşveren Primi (% 19,5)
142,16 TL

İşsizlik Sigortası Fonu (% 1)
14,58 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ
885,74 TL


(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
- Sigorta primi hesaplamasında, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi hükmüne göre, Sigorta Primine Esas Günlük Kazancın Alt Sınırı, 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağından dolayı, SPEK altsınırı dikkate alınmıştır.
- Gelir vergisi hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanunu'nun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
- Net ele geçen asgari ücrete 54,68 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

Asgari Ücret 2010 ile ilgili mevzuat 31.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 29/12/2009 Tarihli ve 2009/1 Sayılı Kararı aşağıdadır:

31 Aralık 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27449


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI
Karar Tarihi : 29/12/2009
Karar No : 2009/1
22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 10/12/2009 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2009 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı üç toplantı sonucunda;
1) Toplantılara Türk-İş temsilcileri katılmamıştır.
2) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine,
3) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine,
4) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak tespitine,
5) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
GEREKÇE
Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.
Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.
Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2010 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.
İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.
16 yaşını doldurmamış işçiler için günlük asgari ücretin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.
Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

"Sponsorlu Bağlantılar"

 
"Sponsorlu Bağlantılar"CevaplaBu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Submit Thread to Bu Konuyu Beğendiyseniz Facebook'ta Paylaşın

Seçenekler


Benzer Konular
2012 SSK Tavan ve Taban ücretler 2012 SSK Brüt ücreti, 2012 SSK Net ücreti, 2012 SSK tavan ücreti, 2012 SSK taban ücreti, 2012 SGS günlük ücret, 2012 SSK ücretleri, 2012 SSK zammı,...
2012 SGK Tavan ve Taban ücretler 2012 SGK Brüt ücreti, 2012 SGK Net ücreti, 2012 SGK tavan ücreti, 2012 SGK taban ücreti, 2012 SGK günlük ücret, 2012 SGK ücretleri, 2012 SGK zammı,...
2010 SSK Tavan ve Taban ücretler 2010 SSK Tavan ve Taban ücretler 2010 Asgari Ücret (Asgari Ücret 2010) Asgari ücret, 1 Ocak 2010'dan itibaren, 16 yaşından büyükler için brüt...
2009 SSK Tavan ve Taban ücretler 2009 SGK Tavan ve Taban ücretler
2009 SGK Tavan ve Taban ücretler 2009 SGK Tavan ve Taban ücretler

  Son Konular
Modern Broşür Vektörel Şablonları...
EPS 16 Aİ l JPG ÖNİZLEME l 41,28 mb BURADAN İNDİR ( ...   Photoshop Dersleri 
Bebeğim Fotoğraf Albümü...
Fotoğraf albümü çoklu katmandır her bir çerçeveden kız [çocukları ve erkek çocukları için mevcuttur.Nasl kullanılacağını ...   Photoshop Dersleri 
Gökyüzü kaplama efekti resimleri...
RESİMLERİN TAMAMI EKLENMEMİŞTİR. KULLANIMI: Resmimizi photoshopta açıyoruz üst katmanına bu resim efektlerinden bir tanesi...   Photoshop Dersleri 
Sinematik Düğün Hikayesi Slaytı...
After effects proğramında kullanabileceğiniz, Düğün hikayeleri hazırlayabileceğiniz hazır şablondur. Not: Kullanım...   Slayt Bölümü (Power Point) 
Aslan Kafası vektörel resimleri...
EPS + 2 Aİ + 1 CDR l JPG ÖNİZLEME l 84,32 mb BURADAN İNDİR ( ...   Photoshop Dersleri 
Parçalardan çerçeve oluşturma kiti...
Dosya içerisinde bulunan png formatındaki resimlerden dilediğiniz şekillerde yeni çerçeveler oluşturabilirsiniz. PNG + 1...   Photoshop Dersleri 
Photoshop Ressam efekti actionsu...
ABR + 1 ATN + 1 PAT l 115,51 mb BURADAN İNDİR ( KULLANIMINI GÖSTEREN VİDEO https://www.youtube.com/watch?v=h...   Photoshop Dersleri 
Karışık Vektörel Çizimler dosyası...
EPS +14 Aİ + 3 TIF l JPG ÖNİZLEME l 28,19 mb BURADAN İNDİR ( ...   Photoshop Dersleri 
Şakura ağacı ve Vektörel Çiçek Resimleri...
EPS l JPG ÖNİZLEME l 15,53 mb BURADAN İNDİR ( ÇİÇEK RESİMLERİ EPS +10 Aİ l JPG ÖNİZLEME l 304,09 mb...   Photoshop Dersleri 
Erkek vesikalık kıyafet şablonları...
PSD ÇOKLU KATMAN l 21,29 mb BURADAN İNDİR ( ...   Photoshop Dersleri 

Tüm Zamanlar GMT +2 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:55.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.


Sitemizde illegal paylaşım yasaktır.Sayfalarımızda bulunan içeriklerin telif haklarıyla ilgili bir şikayetiniz/sorunuz varsa bize ulaşmak için TIKLAYINIZ .
In this web site,illegal sharing is forbidden.If you have any problem/complaint about content’s copyrights in our page,please click here to contact us.
DMCA.com